Adžićeva devastacija i konačno uništenje MUP-a

Piše: Nebojša Mrvaljević, izvršni direktor Foruma slobodnih građana “Luča”

Adžić je primjer šta se dobije kada za prvog čovjeka MUP-a dovedete čovjeka bez znanja, egocentričnog, sa lošim namjerama i dovoljno ambicioznog da svoje loše namjere i neznanje sprovede u djelo.

Forum slobodjih građana Luča je kao što je i obećao podnio krivičnu prijavu protiv Adžića zbog zloupotrebe položaja jer je u suprotnosti za Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, član  48 stav1 zakona, svjesno donosio odluke o izboru kandidata prijavljenih na konkurse, u odnosu na liste za izbor kandidata koje je dostavljala Uprava za kadrove, preuzimajući nadležnosti rukovodilaca organizacionih jedinica iz kategorije visoki rukovodni kadar u čijim organizacionim jedinicama se vrši popuna radnog mjesta.

Ova zloupotreba o kojoj smo već pisali je samo jedna u nizu, postoji čitav set nezakonitih radnji koje lično ili u sadejstvu sa Upravom za kadrove i Policijskom akademijom Adžić sprovodi u kontinuitetu.

Sa Policijskom akademijom je obavio poso nezakonitim prijemom u 2022. godini o kojem detaljima će javnost biti upoznata a u odnosu na koje je po saznanjima Luče već podnesena krivična prijava SDT-u.

Sa Policijskom akademijom je devastirana i jedna dobra namjera zakonodavca da se službenicima MUP-a omogući kontinuitano napredovanje kroz proces rada. U tom kontekstu pored policijskih zvanja propisan je i čitav set uslova koje službenici MUP-a i UP-e moraju ispuniti da bi stekli pravo za napredovanje između ostalih  radni staž, opšte i stručne kvalifikacije, ostvareni rezultati rada itd. pored ovih opštih uslova neophodno je da završe i obuku za određeno zvanje koju za potrebe MUP-a i UP-e sprovodi Policijska akademija. Da bi se sprovodila obuka neophodno je za svako zvanje koje je specifično za svih pet sektora rada u MUP-a i UP, a zvanja po zakonu ima 18, osmisliti odgovarajuću obuku koja treba da odgovori specifičnosti posla i zvanju za koje je osmišljena. To je samo po sebi jedan kompleksan sistem različitih obuka koje treba da zadovolje zakonske norme a u konačnom proizvede jednu kvalitativnu promjenu.

Tu se Adžić pojavljuje kao pogrebnik kvalitetne zakonske norme pa umjesto kvaliteta zajedno sa menadžmentom Policijske akademije organizuje jedan jedini kurs univerzalan za sva zvanja i zanimanja u trajanju od četiri dana  da bi obezbijedio kvantitet i da bi on u konačnom vršio selekciju podobnih i nepodobnih jer je prije nego li je omogućio svim službenicim da završe i taj univerzalni kurs raspisao interne oglase za prijem kandidata za  pojedina zvanja.

 Zamislite situaciju šta će se desiti u budućnosti kada neko ko je već napredovao stekne uslove za novo napredovanje, na kakvu obuku će ići, opet na isti univerzalni kurs za sva zvanja. Ovo je prava slika nivoa svijesti i reformskog potencijala naših boraca protiv kriminala a za naše bolje sjutra. Svijest grabljivice, beskrupulozno zgazi, uzmi, zgrabi, progutaj što više, bolje je danas jer je sjutra možda kasno.

Uporedo sa ovakvom devastacijom svake vrijednosti Adžić intezivno preko Uprave za kadrove raspisuje i veliki broj oglasa za prijem u MUP-a i UP-e. Najinteresantniji su oglasi za mlađe inspektore gdje će, sigurni smo, primati ljude iz civilstva i bez ikakvog policijsko znanja na rukovodnu poziciju a onemogućiti službenike policajce koji već rade i koji ispunjavaju sve uslove jer su pored policijskih škola završili i fakultete i sa pravom očekuju da sa pozicija policajca pređu u rukovodni kadar u odnosu na stečeno policijsko znanje i radno iskustvo.

Sa Upravom za kadrove  i Policijskom akademijom Adžić i njegova URA izvode združenu kriminalnu akciju kojom će ostaviti pustoš i slom i ono malo preostalih vrijednosti ili sprženu zemlju u MUP-a. Uprava za kadrove je, a to ćemo i dokazati, Adžićeva produžena ruka  kojom se fingiraju konkursu i zanemaruju procedure u svrhu prijema kandidata po mjeri i za potrebe  kriminalne organizacije – URA-e.

Za ovakvo štetno organizovano djelovanje sa očigledno namjerom i umišljajem potrebno je pored agilnosti biti i krajnje nemoralan.P

Još jedan put apelujemo na tužilaštvo da preduzme mjere iz svoje nadležnosti i spriječi ove uzurpatore da svoje naume sprovedu do kraja i naprave još veću štetu.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment