Analiza malignosti koncepta “Srpski svet” (SS)

N/R:

 • Predsjednici država članica NATO-a;
 • Generalni sekretar NATO-a,
 • Predsjednik Evropske Komisije;
 • Predsjednik Evropskog Parlamenta;
 • Visoki Predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost;
 • Izvjestilac EP za Crnu Goru;
 • Izvjestilac EP za Srbiju;

2
Duboko zabrinuti za mir i bezbjednost, gradjanski, sekularni,multikulturalni, multikonfesionalni i
antifašistički koncept naše države definisan Ustavom;
Dosljedno opredijeljeni za borbu na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, i ukupno vladavinu prava
u Crnoj Gori;
Suočeni sa ozbiljnim i veoma dramatičnim početkon realizacije Projekta “Srpski svet”,
obraćavamo Vam se sa iskrenom željom da Vas još uvijek na vrijeme upozorimo na zlo koje se
nadvilo nad našom državom;
Uvjereni smo da ćete analizirajući navedeno, provjeriti isto i svjesni ozbiljnosti problema,
preduzeti odgovorajuće aktivnosti, sa ciljem podrške u očuvanju naše nezavisne i
medjunarodno priznate države, članice NATO-a i kandidata za članstvo u EU.

Poštovani,
U našoj državi su prije nešto više od pet mjeseci održani parlamentarni izbori, na kojima je
trojna koalicija pobijedila a koju ubjedljivom većinom čine prosrpske stranke. Desila se mirna
tranzicija vlasti na koju smo vrlo ponosni, jer je pokazala da je i pored brojnih slabosti dostignut
izvjestan nivo demokratije u našem društvu. Pobjednička koalicija je odmah potpisala Sporazum
kojim se obavezala da neće mijenjati: strateške pravce politike Crne Gore ( članstvo u NATO,
kojem su se ranije žestoko protivili; državne simbole, da će poštovati ustavno ustrojstvo države,
razvijati duh pomirenja, i dr).Iako je hibridni rat protiv naše države snažno prisutan posebno
poslednjih godinu dana, tek konstituisanjem Vlade i Parlamenta mi smo suočeni sa radikalnim
zaokretom u političkom kursu Crne Gore u konkretnom djelovanju, dominantno uslovljenim
Projektom “Srpski svet” (u daljem tekstu: SS ), kojeg je kreirala i preko svojih eksponenata
počela da primjenjuje u Crnoj Gori, država Srbija, takodje kandidat za članstvo u EU. Da bi Vas
uvjerili u tačnost navedenih konstatacija, ukazujemo na osnovne elemente koncepta SS.
1.”Ugroženost” pripadnika sprskog naroda u Crnoj Gori
Teza o ugroženosti Srba na teritoriji van Srbije je uvijek a posebno u ratovima na tlu bivše
Jugoslavije, bila u funkciji homogenizacije i jačanja ekstremnog velikosrpskog nacionalizma sa
jasnim teritorijalnim pretenzijama i nametanjem paternalizma prema drugoj državi. Tako je
nakon Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova na red došla a prema SS Projektu i Crna Gora.
Prema Projektu SS bi činila Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. Konkretne manifestacije
ovog Projekta ogledaju je u sljedećem:

 • za godinu dana prema podacima Digitalnog forenzičkog centra, mediji u Srbiji, koji čine preko
  80% medijskih sadržaja u Crnoj Gori, objavili su preko 10.000 objava u vezi sa našom državom
  u kojima je dominirala tema o” ugroženosti i obespravljenosti” pripadnika srpskog naroda u
  Crnoj Gori, nezapamćen od ratova devedesetih govor mržnje prema državi i Crnogorcima,
  apsolutno negirajući pri tom naš nacionani identitet i istoriju;

3

 • nezaustavljivo se u kontinuitetu plasira teza o ko zna kojoj po redu zavjeri protiv srpskog
  naroda, uvijek naglašavajući da je političko i teritorijalno jedinstvo srpskog naroda jedina formula
  koja ih čuva od nestajanja. Sve je garnirano mitovima, lažima, poluistinama na kojima bi im
  pozavidio i Gebels. U tome su pored medija prednjačili najviši funkcioneri države Srbije i RS-
  srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini a dominirali mediji oslonjeni na rusku medijsku mašineriju
  (Sputnjik, IN4S i dr) i botovska propaganda iz Srbije. Čak je čak monitoring Twitera ugasio
  8558 naloga zbog nedozvoljenog sadržaja bot profila povezanih sa SNS- vladajućom strankom
  u Srbiji od kojih je preko veliki broj bilo u funkciji hibridnog rata prema Crnoj Gori.
 1. Miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore
  Svaka odluka koju su donosili nadležni organi Crne Gore, kao nezavisne države a koja se nije
  dopadala vlastima u Srbiji, dočekivana je sa visokim stepenom ogorčenja i raspirivanjem mržnje
  prema Crnoj Gori i njenim gradjanima i sa najviših državnih adresa ( priznanje Kosova, ulazak u
  NATO, slanje vojnika u Misiju KFOR-a na Kosovu, sankcije Rusiji, usvajanje nekih zakona,
  poput onog o vjerskim zajednicama a na koji je pozitivno mišljenje dala i Venecijanska komisija).
  Organizovani su širom Srbije protesti sa kojih su Crnoj Gori i Crnogorcima upućivane
  najsramnije uvrede, bez realkcije vlasti i procesa čak i kada je na zgradi Ambasade Crne Gore u
  Beogradu zapaljena naša državna zastava.
  Gradjani Srbije, čak i funkcioneri vladajuće partije u Srbiji, hapšeni su i procesuirani zbog
  nelegalnog učešća u izbornom procesu u Crnoj Gori.
 2. Srpska Pravoslavna Crkva
  Srpska pravoslavna crkva je glavni promoter i eksponent stvaranja klime o “ugroženosti Srba u
  Crnoj Gori kao što je radila i u toku krvavog raspada Jugoslavije, Srpska Pravoslavna Crkva
  koja iako neregistrovana djeluje u Crnoj Gori kao produžena ruka velikosrpske nacionalističke
  politike. Njeni najviši velikodostojnici su širili tezu da je srpski narod u Crnog Gori u težem
  položaju nego za vrijeme NDH (ustaški režim), negirajući u kontinuitetu Crnu Goru, njenu
  državnost, nezavisnost i posebno postojanje Crnogorskog naroda. I kao što je to SPC
  saopštavao januara 1992 g da ni “SPC ni srpski narod nikada nijesu priznali vještačke granice
  izmedju srpskog naroda”, isto tako i danas SPC u Crnoj Gori vrlo agresivno vodi kampanju u
  cilju ujedinjenja tzv. “srpskih država” u koje ubrajaju i Crnu Goru.
  Povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti, čak je i Predsjednik Srbije u dva navrata
  pozvao u pomoć Rusiju, navodno u cilju zaštite SPC u Crnoj Gori koja je “ugrožena” ( maj 2020
  od Putina a juna od Lavrova).
  SPC je organizator višemjesečne pobune u Crnoj Gori klasičnih političkih manifestacija, glavni
  akter izbornog procesa, ljudi koje su oni postavili u najvećem broju danas su na najodgovornijim
  funkcijama u državi, SPC po sopstvenom priznanju je autor teksta zakona o izmjenama i
  dopunama Zakona o slobodi vjeroispovjesti. Njihovi ciljevi su neskriveni: asimilacija Crnogoraca,
  uništenje koncepta gradjanske i stvaranje nacionalne države srpskog naroda, uništenje svih
  nacionalnih crnogorskih institucija, društava, svojatanje kulture i istorije, znamenitih ličnosti i
  djela koja su autentično crnogorska za račun SS, uz očuvanje svih protivpravno otete imovine i

4
kulturnog blaga Crne Gore. U te svrhe svjedoci smo i brojnim primjerima zloupotrebe djece i to
djece različite nacionalnosti.
Umjesto antifašizma na djelu je veličanje okupatora, ratnih zločina i operacija Srba u ratovima
devedesetih godina prošlog vijeka. Zbog svega toga ozbiljno je narušen koncept gradjanske
države koja se velikom brzinom pretvara u teokratski i kleronacionalistički i velikosrpski.

 1. Finansiranje iz Srbije
  Prema zvaničnim podacima države Srbije pod plaštom brige za srpski narod u Crnoj Gori i SPC,
  Vlada Srbije je poslednjih nekoliko godina izdvojila 11,6 miliona eura. Vrlo čudno za državu čiji
  je GDP po stanovniku u 2019.g. 6619 eura a u Crnoj Gori 7959 eura. Vlada Srbije je kupila tzv
  “Srpsku kuću” u Podgorici koja je uknjižena uglavnom na pojedince funkcionere srpskih
  političkih partija u Crnoj Gori a u kojoj su smješteno desetak nacionalnih institucija “ugroženih”
  Srba u Crnoj Gori. Produžena ruka vlasti Srbije u Crnoj Gori koji to otvoreno saopštavaju su
  čelnici dvije parlamentarne stranke inače prvostepeno osudjeni za pokušaj terorizma i državnog
  udara uoči izbora 2016 godina, zajedno sa ruskim i srpskim obavještajcima i drugim licima.
  Mi bi podržavali finansiranje iz Srbije gradjana u Crnoj Gori koji se izjašnjavaju kao pripadnici
  srpskog naroda,kada bi bila riječ namjeni tih sredstava u kulturne i slične sadržaje. Ali kada se
  ovoliki novac na pomenuti način dostavlja u Crnu Goru a ne primjera radi Srbima u evropskim
  državama gdje ih je stotinanama hiljada više, onda se dobija odgovor na pitanje namjere.
  Namjera je jasna preko većeg dijela nove vlasti sprovodjenje Projekta SS alimilacije,
  uništavanje institucija, kulturnog i istorijskog blaga, obrazovnih ustanova, svega što je
  Crnogorsko a u korist velikosrpskog nacionalizma.
 2. Zamjena teza
  Dok se sprovode aktivnosti pod plaštom navodne ugroženosti srpskog naroda i njihove crkve u
  Crnoj Gori, odvija se zapravo suprotan proces asimilacije nacionalnih Crnogoraca, ugrožavanje
  njihovih osnovnih ljudskih prava i sloboda, diskriminacija Crnogorske pravoslavne crkve, napadi
  i prijetnje i na manjinske narode, sve uz blagoslov u nekim slučajevima i podršku vlasti.Primjera
  radi broj Crnogoraca u Srbiji je poslednih godina prema zvaničnim podacima opao za skoro
  četiri puta a u Crnoj Gori se istovremeno povećao broj Srba za devet puta. Vlast već više godina
  ne dozvoljava registraciju Crnogrske Pravoslavne crkve u Srbiji a njeni najodgovorniji
  funkcioneri javno prijete da će izbaciti Crnogorce iz nekih ustanova (Ministar zdravlja).
  Najnamenije ličnosti iz istorije Crne Gore, uključujući i njene vladare i dinastije sada “postaju”
  Srbi. Ovih dana je i Predsjednik Srbije na javnom dogadjaju poznatu crnogorsku dinastiju
  predstavio kao srpsku. Naivnosti o eventualnih greškama nema mjesta jer se radi o
  orkestriranoj i osmišljenoj kampanji u Srbiji.
  Uporedo sa tim preko svojih eksponenata u Crnoj Gori realizuje se mračni Projekat uz metode
  zastrašivanja, prijetnje, kletve pojedinaca i njihovih porodica od strane pripadnika Srpske crkve,
  utjerivanja straha, što dovodi do toga da se danas u Crnoj Gori osjećaju ugroženima svi koji
  nijesu pripadnici srpskog naroda.

5

MALIGNI “SRPSKI SVET” KONKRETNO
Projekat Srpski svet je eufemizam za Projekat Velike Srbije iz devedesetih godina prošlog
vijeka,koji je rezultirao sa preko stotinu hiljada žrtava, milionima raseljenih, genocidom i
najvećim ratnim zločinima nakon Drugog svjetskog rata.Prepakovan u gotovo romantičnu parolu
prijemčivu za ovaj vijek, on ima isti rušilački karakter u odnosu na suštinu državno-pravnog
ustrojstva Crne Gore, obesmišljavanje njene državnosti, nacionalnog i kulturnog identiteta,
crnogorskog jezika koji ima medjunarodnu kodifikaciju i etnoinžinjeringom pretvaranje u dio
velikosrpskog projekta, uz pomoć većine na vlasti u Crnoj Gori. Glavni dio ovog stravičnog
projekta jeste popis stanovništva koji će ta mašinerija iskoristiti za odlučujući udarac našoj
državi. Ovo nije projekcija ovo je nažalost surova stvarnost u koju će Vas pored nevidjene
medijske propagande uvjeriti i izjave ljudi na najodgovornijim funkcijama u Srbiji. Zašto bi inače
Predsjednik Srbije izjavio i više puta ponavljao da je za njega” od ključnog značaja popis
stanovništva u Crnoj Gori”, a iste stavove ponavljaju i drugi zvaničnici, intelektualci i poznate
ličnosti u Srbiji iz perioda ratova na prostoru bivše Jugoslavije? To su stavovi i predstavnika
vlasti u Crnoj Gori, ma kako se deklarativno izjašnjavali za evropsku i evroatlansku opciju na
djelima je sve suprotno. Uvidjećete ako već nijeste stvarne namjere Vaših partnera u Crnoj Gori.

Uvaženi,
Davno je rečeno da je istorija učiteljica života. Ako ništa iz nje ne naučimo ponoviće nam se.
Mnogima od Vas ali i nas, još su u bolnom sjećanju strašni dogadjaji iz devedesetih godina
prošlog vijeka, kada su mnogi od Vas i nas smatrali da će se izbjeći najgori scenario. I tada kao
i sada, istorija se nažalost ponavlja, mnogi misle da se neće desiti zlo, neki opet upozoravaju na
potrebu da se još na vrijeme razumije projekat tog mračnog “Srpskg sveta” i njegove posljedice
po mir i bezbjednost ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu Zapadnog Balkana.
Želimo da Vas uvjerimo da mi nijesmo ni pripadnici ni simpatizeri nijedne političke opcije. Naša
jedina opcija je Crna Gora. Zato budite sigurni da će Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, i Hrvati u
Crnoj Gori učiniti sve da se Crna Gora sačuva -gradjanska,multinacionalna,multikonfesionalna i
na temeljima antifašizma zasnovana država u kojoj će se ostvarivati ljudska prava i slobode i
vladavina prava. U tom cilju treba da znate da smo, kao i naši pretci spremni na svaki vid otpora
i borbe. Želimo mir i slogu, ne okupaciju. Želimo pravdu i istinu a ne nepravdu i neistine. Želimo
pravo na punu slobodu i nadamo se da ćete biti solidarni sa nama u tim nastojanjima.
Vjerujemo da ćete ovo obraćanje razumjeti kao gradjansku inicijativu i poziv na aktivizam
uvaženih ličnosti i institucija sa kojima dijelimo iste vrijednosti.

U Podgorici 03. februara 2021. NVO MONTENEGRO INTERNATIONAL

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment