Autokefalnost je suštinski doprinos jedinstvu pravoslavlja

Antena M

Autokefalija Pravoslavnoj crkvi Ukrajine, koja je početkom 2019. odobrena, nema nikakve veze sa geopolitikom i sa neprihvatljivom invazijom Rusije na Ukrajinu — kazao je Vartolomej, poglavar Vaseljenske patrijaršije.

Patrijarh je saopštio da „Crkva Rusije (Church of Russia) vještački povezuje rat sa autokefalnošću Crkve u Ukrajini da bi pokrila svoje odgovornosti”, dodavši da su jerarsi u Moskvi „produbili jaz između Ukrajinaca i Rusa, a ne autokefalnost koja je data stradalnom ukrajinskom narodu”.

Kako prenosi „Orthodox Times” (orthodoxtimes.com), Vartolomej je naglasio da je Vaseljenska patrijaršija godinama pružala ruku pomoći Crkvi Rusiji da riješi ukrajinsko pitanje, ali napori nijesu urodili plodom, krivicom ruske strane.

„Rukovodstvo Crkve u Moskvi, kreirajući novokomponovane ‘činjenice’, pokušava da nametne novu eklisiologiju koja ruši drevni crkveni poredak, nemilosrdno sprovodeći matricid (ubistvo Majke-Crkve Vaseljenske patrijaršije)”.

„No, moraju da shvate”, nastavio je Vartolomej, „da je Majka-Crkva u Carigradu jedina garancija za jedinstvo pravoslavlja. Bez Vaseljenske patrijaršije, pravoslavlje će pasti u vrtlog nacionalizama, u introverziju samodovoljnosti, u prezir savremenog svijeta“.

Patrijarh je podśetio da crkveno rukovodstvo u Moskvi smatra da je intervencija Vaseljenske patrijaršije u Ukrajini napravila raskol u pravoslavlju. „Za nas to nije tačno. Davanje autokefalije je suštinski doprinos jedinstvu, to je praktičan izraz pravoslavne eklisiologije i viševijekovne crkvene prakse. Postupci Crkve Rusije ugrožavaju jedinstvo pravoslavlja, a ne odgovor Vaseljenske patrijaršije na zahtijev ukrajinskoga naroda”.

On je naglasio da je „Crkva Rusije ta koja ima papske pretenzije”.

„Moskva ne priznaje pravo Ukrajincima da imaju autokefalnu Crkvu jer želi da ih ugnjetava. Takođe, taj izrazito arogantan i hegemonistički mentalitet želi da pretvori pravoslavlje u konfederaciju crkava da bi imali glavnu riječ. Autokefalnost Ukrajine je čin Crkve i ne može se poništiti nikakvom propagandom ili ratom”.

Vartolomej je pozvao da se nastavi s priznanjem autokefalije Crkvi Ukrajine.

„Pozivamo sve pravoslavne autokefalne crkve, koje to još nijesu učinile, da nastave sa priznanjem, pokazujući na taj način svoju podršku stradalnom ukrajinskom narodu, a Crkvu Rusije da se izvini za ono što je nanijela pravoslavlju. Nagoveštaji veze između rata i davanja autokefalije su fikcije morbidne mašte kako bi se prikrio zločin koji se trenutno čini u Ukrajini. Pravoslavni ukrajinski narod nikada neće prihvatiti da njihova Crkva bude potčinjena Patrijaršiji Moskve (Patriarchate of Moscow) koja je ‘blagoslovila’ invaziju na njihovu otadžbinu”.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment