Batrićević upoznao predstavnike PEN centara iz svijeta sa procesuiranjem i zastrašivanjem pisaca u Crnoj Gori

Na 56. međunarodnom susretu pisaca na Bledu potpredśednik Crnogorskoga PEN centra Boban Batrićević upoznao je učesnike sa stanjem u crnogorskome društvu, položajem pisaca i Crnogorskog PEN centra nakon smrti predśednika Milenka Perovića. Batrićević je u sklopu glavnog programa na Generalnoj skupštini PEN International Writers for Peace Committee, predstavio slučajeve Milorada Popovića i Sretena Vujovića, te na sudske procese koji se vodi protiv Vujovića, kao i samog Batrićevića. Takođe, govorio je i o pokušaju zastrašivanja kolumniste i pisca Andreja Nikolaidisa, instruisanog od strane vladajuće političke elite.

Batrićević je na panelu posvećenom Zapadnom Balkanu učesnicima predočio genezu i analizu aktuelne političko-bezbjednosne situacije na Zapadnom Balkanu, govorio o malignom ruskom i srpskom uticaju u Crnoj Gori, tendencijama nedemokratskih režima da ovladaju Crnom Gorom i da zaustave njene evropske integracije, posebno se osvrnuvši na prava pisaca i novinara, slobodu govora i izražavanja te savremenu crnogorsku literaturu u kontekstu svjetskih zbivanja

Batrićević je potom učestvovao u raspravi o Rezoluciji u Gazi, koju treba da donese PEN International, predloživši da se pitanje Izraela i Palestine rješava priznavanjem palestinske države.

Na marginama događaja Batrićević je zajedno s predśednikom Nadzornoga odbora Crnogorskoga PEN centra Stefanom Todorovićem imao brojne susrete sa kolegama. 

Susrete pisaca na Bledu organizovao je Slovenački PEN centar i Writers for Peace Committee Internacionalnoga PEN centra.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment