Forum žena SD-a najavio Inicijativu za podizanje nivoa kvaliteta usluga i razvijanje dodatnih servisa pomoći za korisnike droga

”Socijaldemokrate ovom Inicijativom predlažu Otvaranje Detox centra u okviru KBC-a, gdje će korisnici psihoaktivnih supstanci moći uz adekvatnu terapiju da prevaziđu apscinencijalnu krizu i započnu tretman rehabilitacije i resocijalizacije”

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, koji se obilježava 26. juna, Forum žena Socijaldemokrata Crne Gore (SD) je pokrenuo Inicijativu za podizanje kvaliteta usluga i razvijanje novih servisa pomoći i podrške osobama koje koriste droge koja se sastoji od niza mjera koje će ova organizacija uputiti nadležnim institucijama nakon formiranja Vlade, saopštila je predsjednica Ivana Raščanin Radičević.

“Socijaldemokrate ovom Inicijativom predlažu Otvaranje Detox centra u okviru KBC-a, gdje će korisnici psihoaktivnih supstanci moći uz adekvatnu terapiju da prevaziđu apscinencijalnu krizu i započnu tretman rehabilitacije i resocijalizacije. Takođe, iniciraćemo i otvaranje savjetovališta i Dnevnog centra za rad sa maloljetnim korisnicima psihoaktivnih supstanci- uz pružanje psiho-socijalne pomoći i podrške”, kazala je predsjednica Foruma žena SD-a.

Među predloženim mjerama, kako je najavila funkcionerka SD-a, nalazi se i otvaranje skloništa za žene žrtve nasilja – koje su ujedno korisnice psihoaktivnih supstanci – nakon čega će imati mogućnost da se uključe u programe rehabilitacije i resocijalizacije, kao i otvaranje besplatne SOS linije za pomoć, koja je dostupna 24 sata i koja će pružiti podršku osobama koje su korisnici psihoaktivnih. Zatim, dodala je,obezbjeđivanje olakšica za poslodavce koji osobe koje su korisnici psihoaktivnih supstanci, nakon procesa rehabilitacije i resocijalizacije uključuju u volontiranje, obuke i radne procese.

Raščanin Radičević je podsjetila da su se Socijaldemokrate Crne Gore programski godinama unazad zalagale za jačanje programa prevencije, podizanje kvaliteta usluga rehabilitacije i resocijalizacije korisnika psihoaktivnih supstanci, ali i isticali značaj razvoja i jačanja programa integrisanja osoba u oporavku u društvene tokove.

„Prvenstveno smo se zalagali za otvaranje Detox centra u Crnoj Gori, kao važne karike u lancu usluga samog tretiranja ovog problema, jer prevazilaženje apstinencijalne krize jeste važan korak započinjanja samog tretmana oporavka”, istakla je Raščanin Radičević.

Ona je, danas kada se obilježava ovaj međunarodni dan, naglasila da je posebno zabrinjavajući nedostatak adekvatnog pristupa i mogućnosti tetiranja ovog problema kod maloljetnih lica, s obzirom na to da se kako je poznato starosna granica početka konzuniranja psihoaktivnih supstanci pomijera.

Prema njenim riječima, problem započinjanja tretmana uslovljenog finansijskim statusom porodice zavisnika/ce, predstavlja jednu od prepreka za dostupnost tretmana za sve kojima je neophodan, te predstavlja jedan vid diskriminacije onih zavisnika/ca i njihovih porodica koje potiču iz socio-kulturno-ekonomski depriviranih sredina.

„Za ovaj izazov treba pronaći sistemsko rješenje i pokazati političku volju da se isti prevaziđe. Stoga je neophodno što hitnije stvoriti osobama korisnicima psihoaktivnih supstanci mogućnost izbora razlicitih usluga i pristupa izlaženja iz problema zavisnosti”, zaključila je Raščanin-Radičević.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment