Glavni grad o izjavi Abazovića: Vlada neradom “vezala ruke” sebi

Glavni grad je reagovao na izjavu premijera Dritana Abazović. On je, između ostalog, najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Glavnog grada, jer, kako je rekao, nije stvorio uslove da državna inspekcija ukloni objekte Bemaxa. 
Reagovanje Glavnog grada prenosimo integralno: 
“Budući da je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio Glavni grad za sprječavanje postupaka rušenja objekata, u obavezi smo da javnost upoznamo sa sljedećim činjenicama:
Ukoliko je premijer mislio da su rješenja o prekidu postupaka legalizacije za dva objekta preduzeća Bemax d.o.o. spriječila rušenje, podsjećamo ga da je za donošenje takvih rješenja direktno odgovorna Vlada na čijem je čelu.
Saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata rješenja o prekidu postupaka se donose kada postojeći objekti nijesu uklopljeni u planski dokument. Takvi postupci se prekidaju do donošenja Plana generalne regulacije (PGR) ili izmjena i dopuna DUP-a, čija je izrada i donošenje u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno Vlade. Sigurni smo da je i većina građana Crne Gore upoznata sa ovim postupkom.
Podsjećamo, zakonska obaveza Vlade je bila da Plan generalne regulacije usvoji do 2020. godine, a svjedoci smo da se ni na današnji dan ne preduzimaju nikakve aktivnosti po pitanju izrade i usvajanja ovog planskog dokumenta.
Konkretnije, da je do danas usvojen Plan generalne regulacije, stekli bi se uslovi za donošenje konačnih rješenja u postupku legalizacije bespravnih objekata, kako za privredno društvo Bemax d.o.o, tako i za 2179 drugih lica u Podgorici.
Podsjećamo premijera da je Vlada imala i ima opciju da izmijeni sve detaljne planove u čijem zahvatu se nalaze svi pomenuti objekti, ukoliko je odustala od izrade PGR-a. Danom usvajanja tih planova stekli bi se uslovi za donošenje konačnih rješenja u postupku legalizacije.
S obzirom na to da su rješenja o prekidu postupka legalizacije za dva objekta, po zahtjevima preduzeća Bemax d.o.o., donijeta 7. juna 2022. godine, javnost može postaviti i pitanje šta je premijer radio do prije pola godine. Prethodno je i nadležni državni organ upisao oba objekta u katastar nepokretnosti.
Zaključujemo, za 2179 lica i privredno društvo Bemax d.o.o., prekinuti su postupci za legalizaciju bespravnih objekata, samo i jedino, iz razloga što Vlada i nadležno Ministarstvo još uvijek nijesu donijeli Plan generalne regulacije ili detaljne planove za ove prostore.
Kada je u pitanju provjera zakonitosti rada, vrata svih organa i službi Glavnog grada su širom otvorena nadležnim organima.”

Politika
Abazović: Država će se obračunati sa onima koji nelegalno eksploatišu šljunak
25.01.2023. 15:20

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment