Kotri Đukanoviću: Ne dijelim periode u energetskom sektoru prema smjenama vlasti, ali se rado držim činjenica i zvaničnih podataka

Gospodine Đukanović, nemojte kao „kiša oko Kragujevca“

Naučili su me prije skoro šezdeset godina mnogo toga, pa i ovo: „Dura lex sed lex“ i „In media res“. Možda je pogrešno, ali ja se toga držim.

Ponavljam gospodine Đukanoviću, kad objavite mjesečne podatke o cijenama i količinama uvoza i izvoza električne energije EPCG za 2022. godinu, biće potrebno da objavim samo još jednu tabelu sa komentarom i ovoj priči će biti kraj.

Do tada sa moje strane ostaćete bez odgovora, a vaš je izbor hoćete li  da nastavite pisanje tirada o mojoj od vas izmišljenoj ljutnji, o mogućoj šteti od dosljedne primjene zakona u teškim tržišnim i vremenskim uslovima u oblasti energetike, o intuiciji i sreći u trgovini, o vašim zaslugama za metalski i energetski sektor, o istoriji odnosa EPCG i KAP kako ga vi gledate…

Ja vam za tako koncipirane teme nijesam sagovornik.

Moram još nešto!

Pitatate me jesam li ikad pisao i kritikovao, za vrijeme bivše vlasti?

Ne dijelim periode prema ranijim i ovim vlastima, u poslednje vrijeme ne bih mogao ni postaviti precizne granice. Za mene je ovo djelatnost stara u Crnoj Gori 112. godina koja je preživjela različite organizacione oblike u različitim državnim ustrojstvima, kojom su upravljale na desetine rukovodećih struktura, a nikada ona naredna, niti iko drugi van sistema, nije optuživala prethodnu ni prethodne strukture.  

Vi gospodine uvedoste NEPOČINSTVO kao način rada prethodnih vlasti. Znate li vi, uopšte, šta to znači? Ne pravda vas i ako ne znate!

Ranije sam u Elektrprivredi radio kao zaposleni dugo godina, jedino ne u sektoru distribucije, potom od 2004. godine u regulaciji energetskog sektora a to je bio rad na sprovođenju reformi sektora primjenom tri zakona o energetici: od 2003, 2010 i 2016. koji su u tim godinama usklađivani sa evropskom regulativom.

Pisao sam i kritikovao i pohvaljivao sa profesionalnog stanovišta sa svojim kolegama regulatorima i svima koji su u to bili uključeni, sve u cilju dobrog sprovođenja reformi u sektoru. Iza toga stoje hiljade stranica dokumenata, a dosta toga je sublimirano u godišnjim izvještajima o radu energetskog sektora od 2004. godine do danas. Preporučujem da pogledate, mada je to trebalo odavno da uradite. Ne biste tada postavljali ovo pitanje.

U poslednjih šest godina sam zainteresovani građanin koji je cio radni vijek proveo u energetici i stalo mi je do toga da se veoma dobri rezultati reforme sektora, uveliko priznati od Regionalne energetske  zajednice i Evropske unije, zadrže i unapređuju. U dvije poslednje godine postoje dobre namjere ali i teškoće u Elektroprivredi u dijelu odlično zamišljenog investicionog projekta Solari. Nažalost, postoje i ozbiljna narušavanja određenih reformskih dostignuća posebno u dijelu reforme kadrovskih kapaciteta, kako od strane EPCG, tako i u zakonodavnoj oblasti od strane Vlada Crne Gore i Skupštine Crne Gore. Postoji i niz mantri u opticaju, koje forsiraju lažne slike o pojedinim događajima i, kako ja na to gledam, samo nanose štetu.

Kad kritikujem trudim se da to radim na osnovu činjenica, objavljenih i verifikovanih dokumenata, najviše iz same EPCG, i kad je god potrebno podkrijepim brojkama. Tako ću i nastaviti.

Branko Kotri

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment