Ministar Adžić prekršio zakon da bi šef SPO Šuković jedini imao tajne podatke Europola

Prema dokumentaciji kojom Pobjeda raspolaže, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić decembra 2022. godine prekršio je zakon kada je pismeno zatražio od izvršne direktorke Europola Katrin de Bol (Catherine De Bolle) da se svi klasifikovani materijali Europola dostavljaju isključivo načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predragu Šukoviću, a da se kopije povjerljivih dokumenata ne šalju Odsjeku za međunarodnu saradnju MUP-a, kao što je predviđeno Sporazumom Crne Gore i Evropske policijske kancelarije. 

U pismu direktorki Europola, u koje je Pobjeda imala uvid, ministar Adžić je vlastiti neuobičajeni zahtjev, da se resoru na čijem je čelu uskrati dobijanje povjerjivih materijala, opravdao pozivanjem na pismo glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

,,DOBRE NAMJERE ILI…“ 

Prema Adžićevim navodima, glavni specijalni tužilac Novović je 1. decembra 2022. godine izričito tražio, ,,sve u cilju boljeg rješavanja“ slučajeva organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, ,,da bi bilo vrlo važno da se svi povjerljivi materijali Europola dostavljaju samo načelniku SPO Predragu Šukoviću“.

Koju sedmicu nakon Novovićevog pisma, agilni ministar Adžić pisao je direktorki Europola De Bol, saopštavajući da je ,,uvjeren u opravdanost takvih zahtjeva“, pozivajući se upravo na stav glavnog specijalnog tužioca.

– Zato Vas obavještavam da, u cilju učinkovitijeg rada MUP-a, dajem saglasnost da se materijali Europola dostavljaju ekskluzivno kancelariji Specijalnog policijskog odjeljenja – ističe ministar unutrašnjih poslova.

A da bi potvrdio ispravnost ,,vlastite saglasnosti“, Adžić se u pismu direktorici Europola pozvao na čanove 6, 7, te Aneks II Zakona o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske policijske kancelarije.

Osim što djeluje čudno – da su i ministar unutrašnjih poslova i glavni specijalni tužilac Crne Gore tražili da svi podaci budu u posjedu jedog čovjeka, pa time i apolutna moć u rukama načelnika SPO, akcija za koju je tražena saglasnost Europola odrađena je mimo zakona koji je na snazi više od devet godina!

OBMANJIVANJE EUROPOLA 

Sporazum o saradnji Crne Gore i Evropske policijske kancelarije (Europol) potpisan je septembra 2014. godine u Hagu, a potpis su stavili, u ime Crne Gore tadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, a ispred Europola Rob Vainrajt (Rob Wainwright).

Kasnije je, marta 2015, crnogorski parlament usvojio Zakon o potvrđivanju sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske kancelarije.

Koji je, uz izvjesne sitne promjene, i danas na snazi. I, da sve bude zanimljivije: članovi 6 i 7 Zakona, na koje se pozivaju i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ali i aktuelni specijalni tužilac Vladimir Novović, uopšte ne dopuštaju da samo jedna osoba prima sav povjerljivi materijal Europola!

U poglavlju II, u članu 6 Zakona se ističe da Crna Gora ,,određuje nacionalnu kontakt tačku kao centralnu kontakt tačku između Europola i drugih nadležnih organa Crne Gore“, a u Aneksu 2 se precizira ko sve može predstavljati ,,nacionalnu kontakt tačku“: Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju, Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Osim ,,nacionalne kontakt tačke“ zakon određuje koji su nadležni organi odgovorni u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom za sprječavanje i borbu protiv krivičnih djela organizovanog kriminala i borbe protiv korupcije: Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava carina, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Poreska uprava i Državno tužilaštvo.

Dakle, sasvim je izvjesno: propis ne prepoznaje načelnika SPO kao jedinu nacionalnu kontakt tačku, pa je pozivanjem na članove 6 i 7, te na Aneks II Zakona, Filip Adžić – ignorisao crnogorsku legislativu.

I obmanuo direktorku Europola Katrin De Bol, što se vidi iz njenog odgovora.

,,S POŠTOVANJEM…“ 

– Nakon što sam se upoznala sa Vašim dopisom, prihvatam Vaš zahtjev da se, shodno važećim odredbama Zakona o državnom tužilaštvu Crne Gore, operativne informacije vezane za organizovani kriminal i visoku korupciju razmjenjuju direktno i isključivo sa Rukovodiocime Specijalnog policijskog odjeljenja, koje djeluje po nalozima Državnog tužilaštva – Specijalnog državnog tužilaštva – piše 14. februara 2023. godine u odgovoru direktorke Europola Katrine De Bol koja se ,,s pošovanjem i iskreno“ obraća ministru Adžiću.

Potom se navodi da Europol ,,takođe razumije“ zahtjev za direktnom komunikacijom, a gospođa De Bol se poziva na Sporazum Crne Gore i Europola. I to ponavljajući iste članove 6 i 7, kao i Aneks II, koje pominje ministar Adžić u pismu i koji precizno navode – tri adrese na koje se povjerljivi materijal dostavlja u Crnu Goru?!

Ostaje bez odgovora da li je crnogorska strana, u razgovorima oči u oči sa čelnicima Europola, prezentovala neke događaje koji ukazuju da uvid u povjerljive podatke i tajne imaju i neka neovlašćena lica u Crnoj Gori, pa čak i konstatovala da postoji ,,mafijaška krtica“ unutar crnogorskog bezbjednosnog sektora.

GOSPODAR TAJNI 

Izvjesno je da obje strane nijesu poštovale vlastite potpise na Sporazumu i da je napravljen presedan nakon punih osam godina: umjesto da, shodno slovu Sporazuma i Zakona, operativni podaci Europola idu na najmanje tri crnogorske adrese – omogućeno je da Predrag Šuković bude jedini ,,gospodar“ tajni koje je Europol dostavljao Crnoj Gori.

Uključujući i transkriptre kriptovanih SKY ECC poruka koje su se, u kontinuitetu počele pojavljivati u dva crnogorska medija – u početku, u prvoj polovini 2022. godine na portalu Libertas, kasnije, od kraja 2022. i tokom čitave 2023. godine, gotovo isključivo, u dnevnom listu Vijesti.

Zanimljivo, nijednom nije obavljena istraga kako su povjerljivi podaci iz Skaj prepiski dospjevali u privilegovane medije, čak i prije nego što su o transkriptima razgovora bili obaviješteni i branioci ljudi koji su bili obuhvaćeni akcijama SPO i SDT-a. Nije istraženo i da li su originalni operativni podaci, sa Skaj aplikacija, objavljivani ili je bilo ,,friziranja“, dopisivanja ili selekcije u tamnim odajama istražitelja.

Da li je taj medijski obračun, prije zvanične istrage ili podizanja optužnice, bio svjesni dio strategije Specijalnog državnog tužilaštva za borbu protiv kriminala, ili je u svemu bilo i političkih obračuna, u dosluhu sa ljudima iz Vlade Dritana Abazovića koji su ,,dobrovoljno“ obavljali prethodne prozivke?

Iz ove perspektive, na osnovu informacija koje su sada dostupne o medijskim manipulacijama sa Skaj porukama, djeluje prilično groteskno ono ,,hodočašće“ bivšeg premijera Abazovića ka prostorijama specijalnog tužioca Novovića i rafalno prozivanje ljudi koje treba ,,tužilački odstrijeliti“.

Nesporno je: tim iz Specijalnog policijskog odjeljenja na čelu sa Šukovićem, ali i vrh Specijalnog državnog tužilaštva kojim rukovodi Novović bili su u dominantnoj poziciji: ne samo da potpuno kontrolišu operativne podatke koje im je dostavljao Europol, već i da grade razne strategije u obračunu sa kriminalom i korupcijom.

Da li je, iza kulisa istrage, u svemu bilo i politički motivisanih obračuna i selektivne pravde – na to pitanje crnogorska javnost će, po svemu sudeći, duže čekati odgovor. Uostalom, kada specijalnom državnom tužiocu ne odgovara rasplet, ima dva sjajna oružja na raspolaganju: institucionalno ćutanje i obraćanje samo ,,prijateljskim medijima“ koji već znaju kako se propagnadno djeluje.

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment