Ministarstvo odbrane više prodavalo nego uništavalo viškove naoružanja

U periodu od 30. 6. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine količina viškova ubojnih sredstava smanjena je za 432,61 tonu, od strane kupaca preuzeto 109,48 tona, a partnerskim zemljama je donirano 323,13 tona. U dokumentu se ne navodi koliko je novca tačno zarađeno od prodaje viškova naoružanja

Crna Gora je od obnove nezavisnosti od količine 10.875,84 tone viškova ubojnih sredstava uništila 4.020,96 tona, čak 6.454,27 tona je prodato, dok je 400,61 tona donirano partnerskim zemljama. 

To piše u informaciji o uništenju viškova naoružanja koji je usvojila Vlada uz napomenu da su viškovi od obnove nezavisnosti smanjeni za preko 90 odsto. U dokumentu se ne navodi koliko je novca tačno zarađeno od prodaje.

– Uništenje viška naoružanja i vojne opreme je jedan od većih bezbjednosnih rizika Crne Gore. Ovaj problem je danas znatno manji u odnosu na 2006. godinu, ali je i dalje prisutan. Ovom informacijom obuhvaćeni su podaci za period od 30. 6. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine, kao i zbirni podaci o uništavanju viška naoružanja i vojne opreme za period od juna 2006. do decembra 2022. godine, navodi se u dokumentu.

Po vladinom dokumentu u periodu od obnove nezavisnosti Crne Gore do 31. 12. 2022. godine, viškovi ubojnih sredstava u skladištima Vojske Crne Gore smanjeni su za 10.875,84 tone iii 91,19 odsto.

– Od količine 10.875,84 tone viškova ubojnih sredstava, 4.020,96 tona je uništeno, 6.454,27 tona je prodato, dok je 400,61 tona donirano partnerskim zemljama – piše u dokumentu.

U periodu od 30. 6. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine količina viškova ubojnih sredstava smanjena je za 432,61 tona: od strane kupaca preuzeto je 109,48 tona, a partnerskim zemljama je donirano 323,13 tona.

U posmatranom periodu, navodi se, nije bilo uništavanja viškova ubojnih sredstava.

U skladištima Vojske Crne Gore zaključno sa 31. 12. 2022. godine nalazi se 1.050,62 tone viškova ubojnih sredstava, od čega 705,23 tone ubojnih sredstava je prodato, ali nije preuzeto od strane komisionara i kupaca.

Navodi se da će se 287,87 tona preventivno uništiti u organizaciji Ministarstva odbrane; 42,34 tone je predloženo za uništenje preko ITF fonda; 15,18 tona će se koristiti za obuku.

Vlada Crne Gore i Međunarodna organizacija (ITF Enhancing Human Security) iz Republike Slovenije potpisale su 19. 7. 2018. godine Memorandum o razumijevanju na području protivminskog djelovanja, uništavanja konvencionalnog oružja i fizičke bezbjednosti i upravljanja zalihama.

Preko ovog programa do sada su realizovane dvije faze u ukupnoj količini od 125,54 tona viškova ubojnih sredstava. Početak treće faze očekuje se u prvoj polovini 2023. godine.

Ministarstvo odbrane predlaže da se na postojeći spisak za uništenje u trećoj fazi doda municija koja je postala opasna za dalje skladištenje i to: 21,98 tona sredstava koja su bila prodata i 0,41 tone sredstava koja su korišćena za obuku, a koja se zbog lošeg stanja predlažu za uništenje.

– Međunarodnoj organizaciji (ITF Enhancing Human Security) dostavio bi se konačni pregled viškova ubojnih sredstava od 64,73 tone, u cilju rješavanja kroz treću fazu ITF fonda – navodi se u dokumentu.
Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment