Na lijepom, plavom Skadarskom jezeru… foto-priča iz 1902, dio prvi

Piše: Vladimir Jovanović

Na gornjoj slici je narodni sabor iz 1902. na Vranjini, ostrvu u Skadarskome jezeru, ispred zadužbine Nikole I Petrovića-Njegoša; manastirska crkva je posvećena Svetome Nikoli (Άγιος Νικόλαος). 

Tu se igra naše kolo, a desno se vidi KRSTAŠ-BARJAK, na bijeloj podlozi, sa crvenim krstom u sredini — jedno od znamenja autokefalne Mitropolije – Crnogorske pravoslavne crkve.

Mihail V. Petrovič, Rus, plovio je s crnogorskim parobrodom „Danica” po Skadarskome jezeru. To mu je jedna od ruta u obilasku nekih naših krajeva. Petrovič zapisuje impresije, no njegove putopise izdvajaju od sličnih iz toga doba vrlo interesantne autorske fotografije — savremenim generacijama, čini se, manje poznate.

Bilješke i slike Petrovič je posložio, te štampao u Moskvi, naslovivši svoje trotomne sveske: „Po Crnoj Gori”. Iz njih smo već prenijeli fragmente o Njegušima.

A sada ću, u nastavcima, reprodukovati foto-storiju ovoga Rusa iz godine 1902. o Rijeci Crnojevića, Vripazaru, Lesandru, Vranjini, Žabljaku Crnojevića, Komu…

(Nastavlja se)

Antena M

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment