Neupotrebljivi „30. avgust“ koštaće državu više od milion eura 

Trajekt koji je od prošle godine zbog uslova kupovine pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva, od oktobra prošle godine nije u funkciji i trenutno se nalazi na tankerskom vezu, pristanu u Lipcima, gdje su juče radnici obavljali određene popravke (varenje) na spoljašnjem dijelu trajekta

Još jednu promašenu investiciju bivšeg premijera Dritana Abazovića plaćaju građani

Dotrajalali trajekt „30. avgust“, star više od 50 godina, koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kupilo za vrijeme mandata vlade Dritana Abazovića za 569.000 eura od firme „ABM tours“ iz Hrvatske, sa dodatnih pola miliona eura koliko je potrebno za njegov remont, koštaće državu više od milion eura. Trajekt koji je od prošle godine zbog uslova kupovine pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva, od oktobra prošle godine nije u funkciji i trenutno se nalazi na tankerskom vezu, pristanu u Lipcima, gdje su juče radnici obavljali određene popravke (varenje) na spoljašnjem dijelu trajekta. Osim trajekta „30. avgust“, na vezu u Lipcima se nalazi i trajekt „Lepetane“, jedan od šest trajekata Pomorskog saobraćaja koji je, nakon preuzimanja upravljanja pomorskom linijom Kamenari-Lepetane, Morsko dobro kupilo od ove firme, vlasništvo braće Ban.

LOŠA INVESTICIJA

Hrvatska firma „ABM tours“ je samo par mjeseci ranije trajekt, koji je imao naziv „Prizna“, kupila od Jadrolinije za 252.000 eura, što znači da je kasnije od prodaje Crnoj Gori zaradila više od 300.000 eura. Trajekt „30. avgust“ svoju prvu probnu vožnju imao je 13. marta 2023. godine kada je prevezao službena vozila Vlade kojim je tadašnji premijer Dritan Abazović sa delegacijom došao u Boku. Svega dva mjeseca nakon što je svečano pušten u saobraćaj, ovaj trajekt je počeo da pokazuje ozbiljne tehničke nedostatke, desio se čak i manji požar 24. marta, a već u maju jedan od motora je otkazao u toku vožnje, što je na momenat ugrozilo i bezbjednost saobraćaja u zalivu. No, posada trajekta je reagovala na vrijeme pa većeg incidenta nije bilo, ali problem sa motorom je ostao. Trajekt je nastavio da saobraća do 21. oktobra prošle godine, kada je istekao drugi po redu privremeni sertifikat o sposobnosti za plovidbu, zbog čega je Morsko dobro dan ranije trajekt moralo povući iz saobraćaja. Da bi trajekt ponovno počeo da prevozi vozila i putnike na liniji Kamenari – Lepetane, prethodno mora biti remontovan i nakon toga mora proći tehnički pregled, odnosno dobiti novo svjedočanstvo o tehničkoj ispravnosti i sposobnosti za plovidbu, a koje treba da mu izda Tehnički inspektorat Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore. Trajekt je kapaciteta 41 vozilo i 304 putnika, dug je 65 i širok 11,7 metara a sagrađen je davne 1970. godine u Švedskoj.

Na pitanja Pobjede kakva je sudbina trajekta i pitanja u vezi sa remontom trajekta iz Morskog dobra nijesu odgovorili, uz obrazloženje da zbog već preuzetih obaveza nijesu u mogućnosti da to učine do subote.

TROŠKOVI BEZ KRAJA

Prema pisanju lista Vijesti tender za remont, vrijedan pola miliona eura koji je početkom decembra prošle godine raspisalo Morsko dobro, je propao jer na njega do isteka roka za prijavljivanje 9. januara ove godine nije podnijeta nijedna ponuda zainteresovanih brodogradilišta. Stoga je direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj bio prinuđen da već narednog dana,10. januara donese formalnu odluku o poništenju ove javne nabavke. Morsko dobro je potom raspisalo početkom marta ove godine i drugi tender za remont trajekta za koji je procijenjena vrijednost radova, takođe, 500.000 eura sa PDV-om. Prema pisanju Vijesti, Morsko dobro je na tenderu za remont trajekta „30. avgust“, kao najpovoljniju proglasilo ponudu hrvatske firme „Brodoremont Punat“ iz Punta na ostrvu Krk. Ponuda hrvatske firme, koja je bila glavni brodoremonter i bivšem privatnom operateru trajektne linije u Boki, kompaniji Pomorski saobraćaj, bila je jedina na ponovljenom tenderu za remont broda „30. avgust“, a koji je Morsko dobro objavilo 27. februara.Tender je bio procijenjene vrijednosti pola miliona eura, od čega se 413.220 eura odnosilo na vrijednost tražene javne nabavke, a 86.780 eura je porez na dodatu vrijednost (PDV).Vijesti navode da je ponuda firme „Brodoremont Punat“ neznatno niža od toga, jer iznosi 412.890 eura, bez PDV-a, što znači da je u ukupnom iznosu od procijenjenih pola miliona, ona niža za tek oko 430 eura. Ova hrvatska firma je posao dobila zahvaljujući činjenici što je u međuvremenu uspjela da nabavi i pusti u pogon novo tehničko sredstvo, travel lift, koje će joj omogućiti da iz mora, radi dokovanja i radova na podvodnom dijelu trupa broda, podigne trajekt veličine i dimenzija „30. avgusta“.

To je dovoljno da se u Puntu dokuje i brod veličine „30. avgusta“, jer ova hrvatska firma to ne bi mogla učiniti ni na jednom od dva navoza kojima je do sada raspolagala, a na kojim je iz mora mogla izvući brodove dužine do maksimalno 50 metara. Ugovor sa izabranim ponuđačem Morsko dobro još nije potpisalo, što je preduslov da se „30. avgust“, uputi na remont u Hrvatsku.

Prema pisanju ovog medija, remont bi trebalo da potraje najviše 120 dana od dana potpisivanja ugovora, što znači da bi ovaj trajekt trebalo vratiti u Boku i ponovo uključiti u redovnu eksploataciju na liniji Lepetane – Kamenari tek pred početak špica ljetnje turističke sezone u junu.

Trajekt će se iz Hrvatske vratiti drugačijeg izgleda u odnosu na aktuelni jer je, pored ostaloga, specifikacijom remontnih radova traženo da se sa njega uklone pramčani i krmeni tornjevi sa jarbolima i svjetlosnom signalizacijom, skinu postojeće, te naprave i ugrade nove pramačne i krmene rampe za ukrcaj vozila na trajekt, izrade novi zaštitni boksevi za hidrauliku tih rampi, te zamijeni dotrajala bokoštitnica u ukupnoj dužini od 80 metara na oba boka broda.

Planirano je i da se ugrade novi nosači i postave novi gumeni bokoštitnici na pramcu i krmi trajekta, kako bi se na taj način olakšalo njegovo pristajanje i zadržavanje uz obalu tokom ukrcaja i iskrcaja vozila u Lepetanima i Kamenarima.

SDT još pribavlja dokumentaciju

Specijalno državno tužilaštvo je već 21. marta prošle godine, po službenoj dužnosti, a povodom medijskih izvještavanja o uslovima kupovine trajekta „Prizna“, formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo iz njegove stvarne nadležnosti.

U odgovoru na upit Pobjede, državni tužilac i portporol Vukas Radonjić je saopštio da je specijalni tužilac Specijalnom policijskom odjeljenju podnio pisani zahtjev da prikupi obavještenja od odgovornih lica u Javnom preduzeću Morsko dobro Crne Gore i dokumentaciju koja se odnosi na kupovinu plovila, a posredstvom Interpola da pribavi dokumentaciju od privrednog društva „ABM Tours“, koja se odnosi na kupovinu plovila od privrednog društva „Jadrolinija“ i njegovu dalju prodaju Javnom preduzeću Morsko dobro, ali i dokumentaciju od društva „Jadrolinija“, koja se odnosi na povlačenje iz operativne upotrebe trajekta i njegovu prodaju društvu „ABM Tours“, te konačno da o svemu utvrđenom sastavi pisanu informaciju.

– Prikupljanje obavještenja i dokaza po zahtjevu je u toku, posebno jer se dokazni materijal prikuplja i kroz mehanizme međunarodne policijske saradnje, što zahtijeva određeno vrijeme, a domaći organi otkrivanja i gonjenja nemaju uticaja na efikasnost i dinamiku postupanja organa drugih zemalja – saopštio je Radonjić.

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment