Oduzeti državljanstvo Milojku Spajiću po hitnom postupku!

preuzeto sa FB profila Svetlana Pajović Musić

Neumorne i pravede aktivistkinje, čuvaju zakon svoje domovine i reaguju shodno građanskoj dužnosti:

❗Obraćamo se crnogorskoj javnosti i gosp.Radovanu Popoviću v.d generalnom direktoru Direktorata za upravne poslove, državljanstva i strance MUP CG

➡️U svijetlu novih saznanja o posjedovanju srpskog državljanstva predsjedničkog kandidata Milojka Spajića,protivno zakonu i Ustavu,kao i indicija da postoji interni dogovor između ministra Filipa Adzića i Milojka Spajića da MUP ne pokrene postupak do 26.Februara,a koji je po zakonu obavezan pokrenuti , kako bi izmanipulisali izbornu kandidaturu upozoravamo sljedeće :

➡️Da je neophodno hitno pokrenuti postupak po službenoj dužnosti za gubitak crnogorskog drzavljanstva po sili zakona na osnovu članu 31 stav 2 Zakona o crnogorskom državljanstvu, a s obzirom da su nastupile okolnosti i činjenice iz člana 24 stav 1 tačka 1 ovog zakona kojim je propisano da punoljetni crnogorski drzavljanin, koji ima drzavljanstvo druge drzave, po sili zakona gubi crnogorsko drzavljanstvo ako je dobrovoljno stekao drzavljanstvo druge drzave!

➡️U slučaju da gosp.Radovan Popović kao direktni odgovorni ne pokrene hitan postupak , biće predmet krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada !

Građanski aktivisti

Svetlana Pajović Musić

Hajdana Lompar Huter

Ana Pejović

Ivana Pajović

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment