Raste državni dug Crne Gore: Na kraju marta iznosio 4,08 miljardi eura

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31. marta godine, iznosio je 4,08 milijardi eura, ili 66,09 odsto BDP-a, dok je ukupan državni dug sa depozitima iznosi 3,80 milijardi eura ili 61,57 odsto BDP-a, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Spoljni dug iznosio je 3,62 milijardi eura, odnosno 58,62 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 461 milion eura, odnosno 7,47 odsto BDP-a.

“Depoziti su na dan 31. marta 2023. godine iznosili su 278,78 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost na dan 31.03.2023. godine 69,97 miliona eura) ili 4,51% BDP-a. Tokom prvog kvartala 2023. godine došlo je do povećanja državnog duga u odnosu na kraj 2022. godine za oko 54 miliona eura, usljed porasta inostranog duga prouzrokovanog zaključenjem novog kreditnog aranžmana sa Deutche bankom”, kažu u Ministarstvu finansija.

Naime, dodaju, u februaru ove godine, zaključen je finansijski aranžman u visini od 100 miliona eura, između Države Crne Gore, odnosno Ministarstva finansija i Deutsche banke AG.

“Ugovor je zaključen na period od tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci. Kamatna stopa kredita sastoji se od šestomjesečnog EURIBORA uvećanog za iznos margine od 5,9 odsto”, naglašavaju u Ministarstvu finansija.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku prvog kvartala 2023. godine povučeno je oko 2,85 miliona eura.

“Tokom prvog kvartala 2023. godine, Crna Gora je sa sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) zaključila kreditni aranžman za realizaciju Projekta olakšica u trgovini i transportu na
Zapadnom Balkanu u iznosu od 14,5 miliona eura. Imajući u vidu da do 31.03.2023. godine nije bilo povlačenja kreditnih sredstava iz ovog aranžmana isti nije uticao na vrijednost državnog duga”, ističu u MF.

Naglašavaju da je u istom periodu izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 43,76 miliona eura, od čega se 5,61 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 38,16 miliona eura.

“U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 8,12 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,81 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 6,31 miliona eura”, zaključuju u Ministarstvu finansija.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment