Rusija strateški koristi podjele u društvu

Četvrti panel trećeg Cetinjskog foruma

Četvrti panel trećeg Cetinjskog foruma posvećen je Crnoj Gori i problemima sa kojima se crnogorsko društvo suočava zadnjih godina, a riječ je o namjerno forsiranoj polarizaciji i produbljivanju podjela.

Profesor na FPN Zlatko Vujović kontekstualizovao je podjele u crnogorskom društvu, napominjući da su one oduvijek bile prisutne, ali da su vremenom mijenjale oblike i manifestacije, a bile su generirane od spoljnih aktera.

– Ruski interes za ZB je jasan, a jasan je i nedostatak resursa kada je riječ o ZP i jasno je da Rusija sama ovdje ne može uraditi što je uspjela u Ukrajini. Rusija radi u sadejstvu sa Srbijom, koja koristi resurse SPC – kazao je Vujović.

On je objasnio da Rusija za svoje ciljeve koristi postojeće podjele u društvima u kojima planira da izvrši uticaj, te da je svjesna da nije moguće kontrolisati sve procese.

– Crna Gora se uklopila u tu strategiju, a zašto je važna Rusija? Jer je ključni partner Rusije Srbija. Ambicije Srbije da kontroliše Crnu Goru i ima izlaz na more je poznata, ali tu su i interesi Rusije koja je htjela da ima pristup Luci Bar – podsjetio je Vujović na 2016. godinu.

Vujović je ukazao i na činjenicu da je na političkoj sceni Crne Gore napravljena inverzija, te da su partije procrnogorskog bloka sinhronizovano nazvane antisistemskim kako bi se spriječile da participiraju u vlasti.

– A to bi omogućilo da polarizacija preraste u nešto drugo – kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, strategija koja se sprovodi u Crnoj Gori teži homogenizaciji suprotstvaljenih strana.

– Zato imamo jaku kampanju kako bi se anuliralo sve što predstavlja samostalni iskaz crnogorskog identiteta – kazao je Vujović.

Vujović se osvrnuo i na medije u Crnoj Gori, naglašavajući da su mediji namjenski politizovani, kao i da je Javni srvis pod direktnom kontrolom DF-a, dok su ostali mediji u vlasništvu ljudi iz Srbije.

Saradnik u nastavi na FPN Nemanja Batrićević, govoreći o mekoj i oštroj moći, naglasio je kako je meka moć predigra za oštru.

– Ruska i Srpska pravoslavna crkva imaju zadatak da negiraju postojanje autohtone kulture naroda, a rade na stvaranju rusko-srpskog sveta – kazao je Batrićević.

Osvrćući se na tezu da je korupcija najveći problem ZB, te da boljke nastale društvenim pošastima možemo liječiti novcem, Batrićević je kazao kako je riječ o zabludi.

– Zvuči nevjerovatno, a podaci pokazuju drugačije, odnosno da u ljudi u Crnoj Gori koji su iskusili negativnost sa drugim etničkim grupama, i ekonomsku situaciju vide kao nastavak istog. Tako da povećanje plata ne može da riješi problem – kazao je Batrićević.

On je zaključio, oslanjajući se na empirijska istraživanja, da tamo đe SPC dominira, solidarnosti među etničkim grupama nema.

– Ne smijemo pristati na tezu o nacionalnom jedinstvu jer je to pomirenje koje bi išlo na štetu manjina – poručio je Batrićević.

Saradnik u nastavi na FPN Marko Savić kazao je kako je meku moć teško mjeriti, oštru laku jer se oružje može prebrojati.

– Meka moć se kvantifikuje i rade je velike kompanije. Meka moć je doživjela svoj procvat u 21. vijeku. A ovo je vrijeme postistine, i ruska meka moć smatra da je Rusija poseban pol, posebna civilizacija smatrajući da takvu sliku treba slati u svijet – kazao je Savić.

Objasnio je da je Rusija imala ideal koji je mogla da proda drugima i nije bilo čudno viđeti u hladnoratovskom kontekstu privlačnost Rusije za ljude.

– Danas oni ne nude demokratski ideal koji pružaju zapadne države, niti integrativne modele – kazao je on.

Savić je objasnio i da su tri odstupanja Rusije od meke moći: ne odmiču od shvatanja da je to stvar diplomatije, meku moć posmatraju kao borbu nultog zbira, i treće, smještaju je kao predvorje za korištenje oštre moći.

– O Srbiji govorimo kao ključnom proksiju Rusije na Balkanu – rekao je Savić.

Takođe, on je kazao da su srpski mediji preuzeli ulogu od ruskih i postali diseminatori društva, i zajedno sa SPC prave novu prošlost i sprovode proces tradicionalizacije. On je ovo potkrijepio rezultatima istraživanja.

– U 20% plasiranog sadržaja, pet portala je istraživano, nalaze se antizapadni narativi. Velika manipulacija se vrši reko medija. Put naratova nije besmislen i na to treba ukazivati – kazao je Savić podsjećajući na narativ ukrajinizacije koji je zaživio u Crnoj Gori upravo preko prosarpskih i proruskih medija.

Taj narativ, kako je kazao, predstavlja strateški osmišljenu akciju.

– Rusi ne mogu da sprovedu meku noć, ali su našli način kako da se obesmisli demokratija i to je njen ključni cilj.

Saradnik u nastavi na FPN Nemanja Stankov kazao je kako često birači, iako su opredijeljeni demokratski, glasaju partije koje nemaju demokratski karakter zbog neinformisanosti.

– Postistina je 2016. bila riječ godine u Oksfordskom rječniku i objašnjava da činjenice višu nijesu bitne, već naše emotivno određenje. I sve ono što se dešava, tumači se zavisno od emotivne spoznaje, a istina gubi smisao – kazao je Stankov.

U vrijednosnom smislu, kako je kazao, ljudima je stalo do demokratije.

– Ali, ukoliko ljudi misle da će druga strana koristiti nedemokratska sredstva, onda i oni počinju da misle da se nedemokratska sredstva mogu koristiti. Autokratama je stalo da prigrabe što više moći i to i na nasilne načine. I oni učestvuju aktivno u satanizaciji druge strane – kazao je Stankov.

Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović istakao je da će crnogorsko društvo, ako se politika ne vrati na politički centar, ići ka sukobu.

– I ovo je izazov za crnogorsku ljevicu. Problem je za građansko društvo. Imamo veilki problem jer nemamo građanstvo – kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, crnogorsko društvo je građanski zapušteno a ono što se dešava je posljedica devedesetih.

– Nastupa sistem selektivne pavde, lov na vještice… Imamo krizu sekularizma – naglasio je Radulović.

Urednik portala Istraga.ba Avdo Avdić osvrnuo se na način kako međunarodna zajednica reguliše stvari u BiH.

– Predstavnici međunarodne zajednice kad dođu u BiH ne idu na razgovore s političkim predstavnicima BiH, već idu kod reisu-l-uleme i srijeću se s efendijama po džamijama, predstvaljajući na taj način Bošnjake kao vjersku zajednicu – kazao je Avdić.

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment