“ZAŠTO BI CRNOGORCI SVOJ ROĐENI JEZIK NAZIVALI IMENOM DRUGIJEH NARODA?” 

Radoje Radojević je crnogorski istoričar književnosti, filolog, publicista. Jedan je od začetnika nauke o crnogorskom jeziku i književnosti. 

“Ne navodeći ovoga puta konkretne primjere, da kažem uopšteno: crnogorski jezik ima posebnu leksiku, koje nema ni u srpskom ni u hrvatskom jeziku ili je u njima malo poznata, da ne spominjem ostale velike razlike i posebnosti. (…) 

Ako u ‘odgovoru’ Čanadanovića uopšte ima suštine, onda se ona sastoji u tome da je moj rad ‘antisrpski’, zbog toga što sam rekao da je u srpskoj građanskoj nauci postojala velikosrpska orijentacija, te da se radovi tijeh naučnika ne mogu danas uzimati kao ‘dokaz’ da ne postoji crnogorska nacija, crnogorska nacionalna istorija i kultura, crnogorski jezik u istoj mjeri u kojoj postoji hrvatski i srpski jezik…“ 

Izvor:

Radoje Radojević (1922 –1978), “Osporavana kultura: Kritike i polemike”

preuzeto sa Telegram grupe Crna Gora

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment