Vujanović ima pravo da se vrati na rad

Sutkinja Vrhovnog suda Svetlana Vujanović ima pravo da se vrati na rad, odlučio je Sudski savjet na današnjoj sjednci.
Ipak, uporedo sa tom odlukom, Sudski savjet će podnijeti zahtjev za ispitivanje navedene sudske odluke Vrhovnom sudu.
Sutkinja Vrhovnog suda Svetlana Vujanović se u ponedjeljak vratila na posao, nakon što je dobila presudu Upravnog suda koji je utvrdio da je bila nezakonita odluka Sudskog savjeta da sutkinjama koje su napunile 64 godine prestaje sudijska funkcija.
Tom odlukom od 3. avgusta 2021. godine šest sutkinja Vrhovnog suda penzionisano je mimo njihove volje.
Upravni sud je prvobitno odbio žalbu Svetlane Vujanović povodom odluke Sudskog savjeta. Nakon toga, ona je uputila žalbu Vrhovnom sudu koji je krajem decembra 2022. godine usvojio njen zahtjev i poništio odluku Upravnog suda.
Tokom ponovnog odlučivanja Upravni sud je presudio da je ipak Sudski savjet donio nezakonitu odluku kada je sutkinjama oduzeo funkcije kada su navršile 64 godine. Na taj način je sutkinji Vujanović vraćena funkcija i ona se u ponedjeljak vratila u Vrhovni sud.
Ipak, povratak nije prošao uobičajeno jer vd predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković nije prihvatila presudu Upravnog suda, već je kazala da će se odrediti nakon sjednice Sudskog savjeta.
Kako je danas Sudski savjet odlučio da sutkinja Vujanović ima pravo na rad, ona će obavljati dužnosti sudije sve dok ne ode u penziju, kada napuni 66 godina.
Sudski savjet je 3. avgusta 2021. godine penzionisao 23 sudije, među kojima i veliki broj sutkinja mimo njihove volje. To tijelo se pozvalo na Zakon o PIO, tačnije član 17, prema kome osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 66 godina (muškarac), odnosno 64 godine (žena). Brojni pravni eksperti su tada tvrdili da se tim članom ženama omogućava da idu u penziju sa 64 godine, samo ako žele, a da sudijsku funkciju mogu zakonski obavljati do 66. godine.
Ipak, Sudski savjet je to tumačio drugačije, sve do posljednje odluke Upravnog suda koji je potvrdio da se radi o diskriminaciji. Vujanović je Pobjedi kazala da je veliki broj tada diskriminisanih sutkinja već napunilo 66 godina i time ispunio zakonski uslov za odlazak u penziju.
Upravni sud je odlučio da je Vujanović osporila zakonitost odluke Sudskog savjeta te da za prestanak sudijske funkcije nije postojao nužni uslov – a to je iskazivanje njene volje da želi da koristi pravo iz člana 17 stav 1 Zakona o PIO, zbog čega se nije mogao primijeniti član 121 stav 2 Ustava.
– Smatra da je pobijanom odlukom grubo diskriminisana, po osnovu pola, jer joj je, bez njene saglasnosti, prestala sudijska funkcija sa navršene 64 godine, dok muškarci tu funkciju mogu obavljati do 66. godine. U tom smislu, kako je dalje navela, Sudski savjet je bio dužan da izbjegne diskriminatorski aspekt odredbe člana 17 stav 1 Zakona o PIO, pri čemu je ukazala na presudu Evropskog suda pravde Cresco investigation (C-193/17, EU:C:2019:43), u kojoj je ukazano na zabranu diskriminacije kao opšteg principa, kao i na obavezu nacionalnih sudova da garantuju pravnu zaštitu od diskriminacije – piše u presudi Upravnog suda.
Upravni sud je takođe utvrdio da Ustav Crne Gore garantuje stalnost sudijske funkcije te da ne može da se izigrava tako što će se izmjenama bilo kojeg zakona, pa i Zakona o PIO, ugrožavati stalnost sudijske funkcije i diskriminisati žene po osnovu pola. U presudi se naglašava da je odlukom Sudskog savjeta povrijeđeno načelo iz člana 8 stav 1 Ustava, koje zabranjuje svaki vid diskriminacije po bilo kom osnovu, te je povrijeđen član 1 Protokola 12 uz Konvenciju koji takođe propisuje zabranu diskriminacije od strane javnih tijela.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment