Glavni grad: Abazović ili ništa ne zna o poslu koji radi ili svjesno obmanjuje javnost

Nakon još jedne predstave za javnost premijera u tehničkom mandatu, Dritana Abazovića, a u cilju objektivnog informisanja i zaštite ugleda naše institucije, obavještavamo o sljedećem:

Glavni grad nema nadležnosti u oblasti koncesija i eksploatacija na obalama rijeka, pa ne može biti ni odgovaran za pomenute aktivnosti.

Kada je u pitanju status bespravno izgrađenih objekata, nadležni organi Glavnog grada sve postupke vode isključivo u skladu sa zakonom koji uređuje ovu oblast. U konkretnom slučaju, donijeto je rješenje o prekidu postupka legalizacije do usvajanja plana generalne regulacije, što Vlada premijera Dritana Abazovića do danas nije učinila.

Naglašavamo i to da su objekti u trenutku započinjanja postupka legalizacije bili upisani u katastar nepokretnosti, pa je za takve objekte morao biti spoveden postupak propisan zakonom. Sa samim upisom objekata Glavni grad nema nikakve veze, jer se ovo pitanje nalazi u nadležnosti državnog organa – Uprave za katastar i državnu imovinu.

Premijer u tehničkom mandatu redovno poziva na odgovornost glavnog gradskog arhitektu. S tim u vezi, molimo ministarku Novaković-Đurović da, ukoliko i sama poznaje nadležnosti, informiše premijera o opisu poslova glavnih gradskih arhitekata, kako bi konačno prestao da demonstrira apsolutno neznanje.

Istovremeno, pozivamo odgovorne u Opštini Zeta da upoznaju premijera sa nadležnostima u vezi sa montažnim objektima koji se nalaze na njihovoj teritoriji, budući da očekuje odgovore od gradonačelnika Glavnog grada i Sekretarijata za urbanizam, koji ne samo da nije nadležan, nego i ne postoji pod tim nazivom.

Očekujemo od zapošljenih u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da obavijeste premijera Abazovića o urednoj korespondenciji naših institucija, te o tome da su, kako pisano, tako i telefonskim putem, informisani o postupanju Glavnog grada.

S obzirom na to da svaki njegov javni nastup završi reagovanjima kojima ga lako demantujemo, dobronamjerno savjetujemo gospodina Abazovića da ubuduće pokuša da govori istinu. Osim toga, molimo ga da se suzdrži od ocjena na račun organa i službenika Glavnog grada, profesionalaca od kojih pojedini imaju više godina radnog staža, nego on godina života.

Umjesto predstave za javnost, angažovanja dronova i helikoptera, još jednom apelujemo na premijera u tehničkom mandatu da se uozbilji, “zasuče rukave” i okonča izradu planske dokumentacije. 

U suprotnom, krivična prijava koju smo nedavno podnijeli neće biti jedina, jer čini se da samo na taj način možemo da zaštitimo ugled Glavnog grada, kolege i javni interes.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment