Ko sve u Crnoj Gori ostvaruje pravo na tuđu njegu? Od 2019. broj korisnika porastao 5,5 hiljada, od 2021. do 2022. gotovo 4 hiljade

Antena M

Poslanici poručuju da su zloupotrebe uvijek moguće, ali da Ministarstvo ima mogućnost da uradi reviziju svih korisnika i pooštri kriterijume.

Broj korisnika tuđe njege i pomoći u Crnoj Gori od 2019. porastao je 5 i po hiljada, pokazuju podaci Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Tako je prije četiri godine prosječan broj građana koji je primao ovu vrstu državne pomoći iznosio 17.379, dok je u decembru 2022. ta brojka stigla do 22.896 korisnika.

2020. tuđu njegu je prosječno primalo 19.185 građana, dok je u 2021. taj broj bio nešto manji – 18.970.

Prosječan broj korisnika u 2022. je iznosio 20.166, ali obračun za decembar pokazuje da gotovo 23 hiljade ljudi u Crnoj Gori uživa ovo pravo. 

To implicira da je od 2021. do 2022, odnosno za godinu, broj korisnika porastao za gotovo četiri hiljade.

2019. država je za ovu namjenu izdvojila 14.768.930,89 eura, dok je u 2022. isplaćeno gotovo 20 miliona eura, navodi se u odgovorima koje je Ministarstvo rada i socijalnog staranja dostavilo Anteni M.

Visina dodatka za njegu i pomoć po korisniku, shodno posljednjoj Odluci o usklađivanju, je 75,97 eura, ali postoje i druge olakšice poput popusta na prevoz ili računa za električnu energiju.

Ko ima pravo na korišćenje tuđe njege?

Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima osoba kojoj je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih i senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć, a pravilnikom su jasno propisane medicinske indikacije.

To su teška oštećenja lokomotornog sistema poput gubitka ili potpune neupotrebljivosti ruke ili noge, oštećenja i bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema kao što su epilepsija, cerebralna paraliza, multipla skleroza. Zatim duševne bolesti i psihički poremećaji gdje spadaju trajni poremećaji ličnosti, oštećenja organa i organskih sistema, bolesti i oštećenja gastrointestinalnog sistema. Pod medicinskim indikacijama je propisano i teško oštećenje sluha i govora, teško oštećenje vida poput gubitka oba oka i gluvosljepoća od 90 odsto. Na kraju spiska su i ozbiljne bolesti srca i krvnih sudova, ali i neoplazme. 

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja napominju, da za ostvarivanje ovog prava nisu od uticaja prihodi, već upravo samo medicinske indikacije koje su propisane podzakonskim aktom.

Mugoša: Zloupotrebe uvijek moguće

Poslanik SD-a Boris Mugoša, koji je član skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje napominje i da pravo na dodatak za njegu i pomoć može ostvariti lice pod uslovom da ovo pravo nije ostvarilo u skladu sa drugim zakonima i da nije korisnik prava na ličnu invalidninu.

Objašnjava da zahtjev za ostvarivanje prava na njegu i pomoć, uz prateću dokumentaciju, se podnosi Centru za socijalni rad.

“Kada je u postupku za ostvarivanje navedenog prava potrebno utvrđivanje smetnji u razvoju, nesposobnosti za rad, odnosno invalidnosti, Centar za socijalni rad utvrđuje te činjenice na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja socijalno-ljekarske komisije”, navodi Mugoša.

Upitan kako komentariše priličan rast broja korisnika posljednjih godina navodi:

“Svakako je indikativna činjenica da je za poslednje tri godine broj korisnika tuđe njege porastao za oko 5,5 hiljada odnosno za preko 30%. Vjerujem da se u resornom ministarstvu ozbiljno analizira navedeni rast i da će nakon analize izaći sa potencijalnim konkretnim mjerama i, ukoliko se pokaže neophodnim, izmjenama zakonskih i podzakonskih rješenja u cilju adekvatnog ostvarivanja ovog prava”, kaže Mugoša za Antenu M.

Zloupotrebe su, dodaje, uvijek moguće, ali je, ističe, na nadležnim organima da kroz efikasan rad centara za socijalni rad i komisija iste svedu na najmanju moguću mjeru.

“Kao što sam više puta isticao, zbog značajnog rasta troškova života neophodno je da se poveća novčani iznos i tuđe njege i drugih prava koja spadaju u domen osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite, ali uz neophodnu kontrolu dodjeljivanja istih kako bi ih ostvarivali oni kojima zaista i pripadaju”, kaže poslanik Mugoša.

Paunović: Ministarstvo ima mogućnost da uradi reviziju svih korisnika i pooštri kriterijume

I za funkcionerku Socijalističke narodne partije Milosavu Paunović, koja je takođe članica skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, povećanje broja korisnika tuđe njege je zabrinjavajuće.

“Sama činjenica da je došlo do uvećanja broja korisnika ovog prava jeste zabrinjavajuća jer znamo da nalaz i mišljenje za ovo pravo sačinjavaju ljekari specijalisti, tj. ljekarske komisije na osnovu kojeg Centri za socijalni rad donose rješenja”, navodi ona.

Kako dodaje, ne sumnja da Ministarstvo rada i socijalnog staranja prati ovaj trend rasta i sprovodi analize.

“Ukoliko posumnja na neke nepravilnosti Ministarstvo ima mogućnost da eventualno kroz zakonska rješenja, uradi reviziju svih korisnika prava i pooštri kriterijume za ostvarivanje”, navodi Paunović.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment