Njihanje klatna

Vlast uspostavljena nakon avgusta 2020. godine, prvo što je uradila, uprkos stavu Venecijanske komisije, jeste da tužilaštvo podredi volji vlasti, ukidajući pravilo o izboru Tužilačkog savjeta koje je nametnula EU da se on bira dvotrećinski u ustanov, ljujući nedemokratsko pravilo da se bira voljom većine, tj. vlasti. Tako su dobili malj kojim mogu da sprovode samovolju i kršenje svih međunarodnih povelja, koje je potpisala Crna Gora, a kojima se zabranjuje zatvaranje ljudi, bez da im se predoče dokazi na osnovu kojih se hapse, da se ponižavaju i dovode u nehuman položaj, da pretvaraju pritvor dužinom u zatvor, umjesto da se u što kraćem roku omogući optuženom da se brani na nezavisnom sudu

ANALIZA: Kako je u Crnoj Gori tužilaštvo postalo alatka vlasti za odmazdu neistomišljenika


Iako potpuno nesaglasan sa đilasovim pogledom na nacionalno Nosti NJegovo ,, Nacionalno Klatno “, ipak, Dobija Smisao. Naime, Đilas je pisao da ako se klatno previše pomjeri ka srpstvu, ono će se vraćati crnogorstvu i obratno. 

Ako bi trenutno definisali položaj tog klatna, ono se sada nalazi skoro u vertikali u odnosu na centar, na srpsku stranu. Čini se da aktuelna vlast nije svjesna tog ekstremnog položaja klatna, niti im pada na pamet što će se desiti kad se to klatno vrati na drugu stranu. Skorojevići, bez imena, bez karijera, dočepali su se institucija sile, uzjahali tužilaštvo, doveli sudstvo u poziciju straha za egzistenciju u slučaju neposlušnosti, ubijeđeni da na strahu mogu obezbijediti obračun sa svim nepodobnim i sa političkim tima. I dugoročnu vlast. To nikome nije uspjelo, ni mnogo većim facama od njih, pa neće ni njima.

LJUDSKA PRAVA

Nevjerovatno u kojoj mjeri Crna Gora podržava ruske sisteme obračuna sa protivnicima da su čak za upozorenje bivšeg predśednika Mila Đukanovića u jednom intervjuu da razmišljaju o tome da „ničija nije gorjela do zore“, otvorili u tužilaštvu krivični predmet?

Prosto je nevjerovatno da neko odgovara za iznijet politički stav u javnom intervjuu, što govori o stanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Čak iu Srbiji, koja ne stoji baš najbolje na spisku zemalja koje poštuju ljudska prava i slobode, nijedan opozicioni političar nije ni usmeno ukoren što je rekao da će sadašnja vlast biti na dugogodišnjim robijama nakon silaska sa vlasti.

Pravna država podrazumijeva poštovanje ustavne slobode i prava čovjeka, u kojoj se poštuje načelo ustavnosti i zakonitosti, u kojoj su sudovi nezavisni, u kojoj djeluje podjela vlasti iu kojoj su svi nosioci državnih funkcija politički i pravno odgovorni. Đe sve službene osobe djeluju samo na osnovu pravnih normi, a ne samovoljom.

Nevjerovatno u kojoj mjeri crna gora podržava ruske sisteme obračuna sa protivnicima da su čak zazorenje bivšeg predśednika mila đukanovića u jednom intervjuu da razmišljaj o tome da noche otvorili u tužilaštvu krivični predmet? …Čak iu Srbiji, koja ne stoji baš najbolje na spisku zemalja koje poštuju ljudska prava i slobode, nijedan opozicioni političar nije ni usmeno ukoren što je rekao da će sadašnja vlast biti na dugogodišnjim robijama nakon silaska sa vlasti

Sramotno djeluju pohvale evropskih zvaničnika, uključujući i potonju Miroslava Lajčaka, koji je čak trenutno u funkciji koja nema veze sa Crnom Gorom, ne ulazeći u meritum stvari, niti da je Crna Gora trenutno dalje od pravne države nego, možda, što je bila u z lokobnim devedesetim prošlog stoljeća. Niti su nosioci vlasti drugačiji ideološki i politički od tih vremena.

I Putinova Rusija hapsi masovno. Jesu li i oni za pohvalu?

Jedno od glavnih obilježja pravne države predstavlja nezavisno sudstvo. Vlast uspostavljena nakon avgusta 2020. godine, prvo što je uradila, uprkos stavu Venecijanske komisije, jeste da tužilaštvo podredi volji vlasti, ukidajući pravilo o izboru Tužilačkog savjeta koje je nametnula EU, na preporuku Venecijanske komisije, da se on dvotrećinski u parlamentu i ustanovljujući nedemokratsko pravilo da se bira voljom većine, tj. vlasti.

Tako su dobili malj kojim mogu da sprovode samovolju i kršenje svih međunarodnih povelja, koje je potpisala Crna Gora, a kojima se zabranjuje zatvaranje ljudi, bez da im se predoče dokazi na osnovu kojih se hapse, da se ponižavaju i dovode u nehuman položaj, da pretvaraju pritvor dužinom u zatvor, umjesto da se u što kraćem roku omogući optuženom da se brani na nezavisnom sudu…

Princip da se ljudi drže u pritvoru kako bi se psihički slomili i tako došlo do eventualnih novih informacija je nedopustivo i kažnjivo i prema crnogorskim zakonima.

Crna Gora ima veoma loš sistem obrazovanja, mnogo kupljenih diploma, samim tim i problem visokostručnih kadrova. Čak i to malo visokostručnih kadrova, sa međunarodnom reputacijom, postojeća vlast nije izabrala u najviše sudske organe, već su, uz nedopustiv pritisak međunarodne zajednice da se što prije uspostave sudski organi, vršeći pritisak na opoziciju, izabrani politički, No, i vjerski podobni kadrovi. 

Slobodan Jovanović

TEMELJNI UGOVOR

Ako se pogleda odluka Ustavnog suda o ustavnosti tzv. Temeljnog ugovora (TU), onda će svima biti jasno.

Objašnjenje nije dostojno brucoša pravnog fakulteta, čak vrvi od netačnosti, izvrtanja činjenica, čak i, čini se, svjesnih obmana građana. Ili nijesu pročitali ugovore sa drugim vjerskim zajednicama ili ne razumiju što su međunarodni ugovori i sa kim se mogu potpisati.

Pitam ih: da li je TU suprotan odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara Crne Gore, kojim se zabranjuje otuđivanje i ustupanje kulturnih dobara u državnoj svojini iz člana 9 tačka 2 i člana 42 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, posebno onih ko ji imaju estado kulturnog dobra od nacionalnog značaja iz člana 34 Zakona? Ko može da stranom pravnom licu prepiše ogromnu teritoriju Crne Gore, a da ne odgovara krivično zbog toga?

To što je potpisan međunarodni ugovor sa Vatikanom, to je zato što je Vatikan suverena država, subjekt međunarodnog prava. Para svakako nije SPC. Zato je i ugovor sa Vatikanom ratifikovan u parlamentu, u skladu sa ustavnom obavezom, za razliku od TU, za koji se ne zna pravni status.

I nije to jedino što TU čini neustavnim. Član 61 Zakona o državnoj imovini nalaže obavezu Vladi Crne Gore da zaključeni ugovor ove vrste, kada se radi o državnoj imovini, dostavi, pored zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, Državnoj revizorskoj instituciji i Držilaštvu Crne Gore.

¿Nije jasno na osnovu čega jedan polupismeni provincijalac iz Ulcinja daje javnopravna ovlašćenja crkvi iz druge zemlje? ¿U kojem zakonu je našao to ovlašćenje? ¿Kako je moguće izaći iz zakonski propisanih odredbi o vjerskom obrazovanju u javnim ustanovama i unositi u ugovor odredbe suprotne zakonskim rješenjima?

Zatim, Evropski sud je utvrdio da SPC nije pośedovala traženu imovinu, niti može dobiti njen povraćaj. Uprkos tome, TU priznaje SPC pravo na restituciju. I ni to nije sve. Ima toga koliko hoćete. Sve je to Ustavni sud morao da procijeni, a ne da donesu onakav politikanski dokument, koji nema veze sa pravom i pravnom državom. Smiješno je da se potpisuje ugovor kojim se tretira imovina, a da se čak ne utvrdi u katastru o kojoj se imovini radi. Nego se poklanja đuture.

ODMAZDA

Nema sumnje da svi relevantesni podaci govore o niskom stupnju obrazovanja i prośečno niskom koeficijentu inteligencije građana Crne Gore. Zato ne čudi što je vrlo lako zavesti građane i udaljiti ih od ideje evropske, demokratske, pravne države, zasnovane na evropskim vrijednostima.

Bez obzira na to kojoj naciji, vjeri ili politici pripadaju, građani bi morali da shvate da aplaudiranje nepoštovanju elementarnih ljudskih prava, kršenju zakona i povelja o ljudskim pravima, kršenju Ustava, krivičnog zakona, nije put koji ni njima može donijeti . Da ne govorimo o neetičkom, necrnogorskom aspektu seirenja nad tuđom nesrećom. Śetite se onoga kojeg stalno svojatate i mašete njegovom sentencom da je čojstvo kada braniš drugoga od sebe.

Razlozi za određivanje pritvora moraju biti konkretni i moraju se redovno preispitivati, a kad se odredi pritvor postupak se mora voditi sa posebnom ažurnošću. Ono što se dešava u Crnoj Gori sa načinom hapšenja, držanjem u dugotrajnom pritvoru, bez adekvatnog vođenja postupka u što kraćem roku, govori da se pritvor koristi kao način iznurivanja optuženog, da bi se na nezakonit način dobili eventualni novi dokazi. Obraćajući se najprimitivnijem i najneobrazovanijem dijelu građana i podržavajući njihovo osvetničko radovanje ne shvataju da ulaze u krivičnu odgovornost.

Valjda vam je poznat član 162 Krivičnog zakona, koji propisuje kazne do osam godina za protivpravno lišavanje slobode, da je propisana kazna do 12 godina za nehumano ponašanje prema zatvorenicima i eventualno smrt zatvorenika. A po presudama suda u Strazburu, smrt zbog štrajka glađu smatra se ubistvom od strane države. Član 167 zabranjuje iznuđivanje priznanja dugotrajnim pritvorom i iznurivanjem zatvorenika, uz zaprijećenu kaznu do pet godina.

Međunarodne povelje i zakoni Crne Gore propisuju korišćenje maske prilikom hapšenja kod policajaca samo u izuzetnim prilikama, kad mogu biti ugroženi njihovi životi. Inače, moraju imati otkrivena lica i jasne identifikacione oznake. ¿Mislite li da je Jelena Perović opasna za one koji su je hapsili da su bile neophodne maske na licima policajaca? Da ne govorimo o lisicama, kao da su pošli da hapse Pabla Eskobara? Čemu ta predstava za primitivni puk? Kako se to neko pretresa da bi se „nešto našlo“, umjesto da se došlo sa jasnim znanjem o krivičnom djelu? Tek da ne govorimo o pretresu ličnog stana optužene i školske torbe njene kćerke. ¿Pada li vam na pamet na koji nivo ste dosveli policiju i pravosuđe? Ima li policija sindikat koji bi zaštitio njihov ugled?

Dugo godina su tabloide Vijesti, pojedine nevladine organizacije i anticrnogorske partije kriminalizovali Crnu Goru, uz nesposobnost nekadašnje vlasti da se suoči sa tim optužbama i javno razobliči mnoge besmislice koje su se plasirale iz tih krugova. Stvorila se takva slika koja se neprimjerenim hapšenjima pokušava opravdati.

¿Ili su stvarno povjerovali u svoje laži pa očekuju epohalna okrića da iznude hapšenjem i maltretiranjem ljudi?

TRANZICIJSKI POBJEDNICI I GUBITNICI

Nema sumnje da je tranzicija nekome majka, a nekome maćeha. U svakoj bivšoj socijalističkoj zemlji postoje tranzicijski gubitnici koji su zgodan medij za trovanje, ali odgovorno tvrdim da je Crna Gora, u odnosu na druge zemlje, imala daleko najmanje afera.

Pri tome ne mislim na izmišljene. Problem je pravna i ekonomska neobrazovanost novinara, pa se i dalje maše tzv. aferama ,,snimak“ i ,,koverta“. Ni u jednom, ni u drugom nema elemenata krivičnog djela. Snimak je izrečen prijedlog, dok danas imamo masovnu operacionalizaciju izrečenog, desetinama hiljada zapošljenih partijskih uhljeba, bez kvalifikacija, što već ulazi u krivičnu odgovornost.

Drugo, nezakonito finansiranje stranaka po Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, obuhvaćeno članom 33 i 34, predviđa novčanu kaznu od 5.000 do 20.000 eura (član 64), dok se članom 62 sredstva, nezakonito prikupl jena, oduzimaju. Dakle, radi se o prekršaju, a ne krivičnom djelu. Zapamtite već to jednom vajni novinari! Postupak koji je vođen protiv Slavoljuba Stijepovića odnosi se na drugi dio novca koji mu je Duško Knežević dao da uplati na svoj račun i podigne keš, zbog sumnje da se radio o „pranju novca“.

RUSKI NOVAC, DF, MEDIJI…

Ali se zato krivičnim djelom smatra novac kojim je Ruska Federacija finansirala opozicione partije 2016. godine, jer se krivično zabranjuje finansiranje političkih subjekata iz inostranstva. Zašto o tome kod Vijesti ni riječi? Još su od tog novca dobili, po sopstvenom priznanju, 700.000 eura za kampanju DF-a!

Postavlja se pitanje zašto je obustavljen postupak protiv lica preko kojih je novac unošen u Crnu Goru? Da ne pominjemo finansiranje iz Srbije, o kojem govori sam predśednik Srbije, ai političari iz vlasti u Crnoj Gori koji mu se zahvaljuju da je najviše uradio za Srbe od svih srpskih političara. Tu spadaju i izjave sina Milorada Dodika da su finansirali kampanju PES-a na potonjim izborima.

Jasno je da se radi o dvostrukim aršinima, da pojedini mediji i NVO koji pišu optužnice žmure na oba oka na dnevna kršenja zakona u Crnoj Gori, proganjajući samo svoje „smrtne neprijatelje“ iz DPS-a.

Presmiješno djeluju crtanija Vanje Ćalović iz MANS-a o povezanim kancelarijama u tzv. trastovima, o kojima očito nema pojma, ili mahanje Duška Kneževića kastodi računom Mila Đukanovića, iako je i njegova banka radila sa kastodi računima. Oni su jedan od redovnih poslova banaka, preko kojih se najčešće kupuju državne hartije od vrijednosti iu njima nema ništa nezakonito. Važno je ekonomski nepismene građane zaluđivati ​​i logikom rulje obračunavati se sa onima koji se očito patološki mrze.

Pošto sam u svojoj prošlosti potpisivao ugovore sa milionskim ciframa u spoljnoj trgovini, bavio se SVOP poslovima, pravno se obrazovao da bih se bavio tim poslovima, ja vam nijesam medij za ono što radite, niti sam konzument pomija koje prodajete puku.

Siguran sam da će Crna Gora jednog dana biti pravna država i da će svi odgovarati za kršenja zakona, kršenje ljudskih prava i sloboda, ali ću se i tada boriti, kao i sada što činim, da se poštuju sva prava na pravično suđenje, bez ižavanja , neosnovanog i bespotrebnog uništavanja ugleda ljudi i uništavanja njihovih života. Dovoljno sam bio na zapadu i više sam nego bio zainteresovan za oblast ljudskih prava i sloboda čitavog svog dugog života, da ne bih bio u stanju da prepoznam njihovo eklatantno i bezobzirno kršenje. Ako je to pritisak na pravosuđe, onda vama nije jasno što su demokratska društva. Obaveza je savjesnih građana, NVO, medija i opozicije da ukazuje na kršenje zakona od strane izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i pravosuđa. ¿Ili ste umislili da ste bogovi?

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment