Neto profit Morskog dobra umanjen nakon preuzimanja trajektne linije 

Izvršni direktor kompanije BI Consulting Ratko Nikolić uporedio je poslovanje Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom (JPZUMD) u godini prije i nakon preuzimanja trajektne linije Lepetani – Kamenari.

„Koliko je prihodovano i zarađeno od preuzete trajektne linije ne možemo precizno znati jer su ti prihodi sabrani sa ostalim prihodima Morskog dobra“, napisao je Nikolić na mreži X.

Uticaj, kaže, možemo samo naslutiti iz promjena u finansijskim iskazima 2023. u odnosu na 2022. godinu.

„Broj zaposlenih je porastao sa 60 na 102, cca 70%, pretpostavlja se preuzeti radnici. Prihodi su porasliza 5,73 mil, cca 73%, pretpostavlja se od trajektne linije. Očekivano, značajno su veći troškovi materijala, “ostali troškovi poslovanja”, amortizacije i zarada. Kratkoročne i dugoročne obaveze su porasle oko 4x, sa 1.3mil na 6.4mil, očekivano zaduženje za kupovinu plovila“, naveo je Nikolić.

Neočekivano, ističe on, neto profit manji je za cca 273k, što je 11% manje u odnosu na 2022. godinu. 

„Da li to znači da je preduzeće na novim poslovima ostvarilo gubitak“, upitao je Nikolić.

Dodaje da ima i drugih pitanja.

„Koliko je država prihodovala, jer JPZUMD ne plaća koncesije, pa ni “tričavih 200k”? Šta sa trajektima u svijetlu očekivanih promjena bezbjednosnih i ekoloških standarda u EU? Kakav je plan u slučaju izgradnje alternativnog prelaza preko BK zaliva“, naveo je Nikolić.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment