Niz ekoloških akcija širom Crne Gore povodom Dana planete Zemlje

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, organizovalo je niz ekoloških akcija u više crnogorskih gradova povodom 22. aprila – Dana planete Zemlje.
Akcije su organizovane u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, deponijama “Livade” i “Možura”, Komunalnim preduzećem, Opštinom Tuzi i nevladinim sektorom.
Direktor Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Balša Bajagić, kazao je da ovogodišnji Dan planete Zemlje sa temom “Planeta protiv plastike“, podstiče pojedince da preduzmu konkretne korake ka smanjenju njihovog ekološkog otiska.
“Zato smo danas organizovanjem čišćenjem korita Cijevne, mapiranjem ispusta otpadnih voda u Zetu, ozelenjavanjem obrazovnih ustanova u više crnogorskih gradova, uređenjem dvorišta oko Agencije za zaštitu životne sredine, kao i brojnim drugim akcijama u više crnogorskih gradova, obilježili ovaj važan Dan za našu planetu Zemlju”, rekao je Bajagaić.
On je podsjetio da je nedavno usvojen novi Zakon o upravljanju otpadom, čime se uređuju mnoga važna pitanja, uključujući i problem plastike.
“Jedna od ključnih mjera koje smo uveli je zabrana stavljana na tržište proizvoda od razgradive plastike, kao i određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Svjesni smo štetnih uticaja ovih proizvoda na naše vode, životinjski svijet i čitav ekosistem. Zakon transponuje najbolje evropske prakse, a jedna od njih je i Program proširene odgovornosti proizviđača, koja za cilj ima mjere koje obezbjeđuju da proizvođači, odnosno uvoznici  proizvoda  snose odgovornost u  čitavom životnom vijeku proizvoda koje stavljaju na tržište”, jasan je Bajagić.
Prema njegovim riječima, u Glavnom gradu, kao i ostalim djelovima Crne Gore prisutan je veliki problem sa odlaganjem otpadnih guma.
“Otpadne gume predstavljaju ozbiljan problem, naročito ako dođe do njihovog paljenja, što drastično narušava  kvalitet vazduha, kroz emisiju produkata sagorijevanja. Čak i bez njihovog paljenja, posebno ako su nepropisno sakupljene ili odložene mogu direktno ili indirektno ugroziti ljudsko zdravlje i životnu sredinu”, objasnio je Bajagić.
Kazao je da je obaveza svih da poštuju zakone i sprovode ih efikasno i dosljedno.
“U tom cilju, pozivamo sve građane i privredne subjekte da se pridruže našim naporima u borbi protiv zagađenja životne sredine. Prihvatanjem ovakvih inicijativa, pojedinci mogu doprinijeti stvaranju otpornijeg i ekološki svjesnijeg svijeta, otvarajući put održivoj budućnosti. Neka Dan planete Zemlje bude podsjetnik da je svaka akcija važna te da zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu”, poruka je Bajagića.
Povodom Dana planete Zemlje organizovano je ozelenjavanje dvorišta u nekoliko škola i vrtića širom Crne Gore, uključujući škole “Vuko Jovović” i “Njegoš” u Danilovgradu, Osnovnu školu “Druga osnovna škola” u Budvi, Osnovnu školu “Milan Vuković” u Herceg Novom, škole “Marko Miljanov” i “Risto Ratković” u Bijelom Polju, Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Beranama, vrtić u sklopu Resursnog centra i vrtić “Đina Vrbica” na Zabjelu, Podgorica, uz dodatne prezentacije o važnosti ekoloških inicijativa.
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u edukativnom centru Centra za zaštitu i proučavanje ptica, organizovalo je i radionice za djecu iz Osnovne škole „Vuko Jovović“ iz Danilovgrada i Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice na temu “Korisni mikroorganizmi i njihova upotreba u tretmanu prečišćavanja voda na primjeru rijeke Zete (EM Tehnologija)”.
Direktorica Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Tamara Brajović, kazala je da je organizovan ekološki čas o zaštiti prirode i zaštićenim područjima, a sve u cilju poziva mladima da više nego ikada čuju i prenesu drugima koliko je važno da shvatimo da smo u eri gdje planeti više nego ikad treba pomoć svih nas.
„Sa svih strana dobijamo veliki broj informacija stručnjaka da je planeta ugrožena ii da se moramo drugačije odnositi prema planeti i  shvatiti da svaki pojedinac mnogo može da pruži. U tom kontekstu smo danas ovdje u prostoru Centra za zastitu i proučavanje ptica i predstavnikom firme EMCG Borisom Jabučaninom, koji će djecu da nauči kako da prave specijalno osmišljene kugle, koje sadrže žive mikroorganizme, koji se hrane zagađujućim materijama, koje su, nažalost, prisutne u rijeci Zeti i na taj način umanjiti i neutralisati zagađenje“, objasnila je Brajović.
Dodala je da je, iako je u pitanju zaštićeno područje, rijeka Zeta pod velikim pritiskom zagađenja, a čovjek joj je najveći neprijatelj.
„Jako je važno da lokalne zajednice shvate koliko zaštićena područja nisu ograničenje, nego mogućnost i ogroman potencijal. To ne znači samo da ne možemo ništa raditi u zaštićenom području, nego korišćenju tog divnog resursa prirode treba pristupati na drugačiji način“, rekla je Brajović.
Nakon zajedničkog pravljenja kugli, svi zajedno su bacili kugle u rijeku Zetu, sa namjerom da je očiste od svega što joj ne pripada.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Milan Gazdić, ukazao je da su otpadne gume veliki problem u Crnoj Gori i da je danas oko 300 guma iz zaštićenog područja Cijevne deponovano na Deponiju “Možura”.
“Ovo je samo jedna od akcija koje danas realizujemo širom Crne Gore. Imamo veliki broj edukacija u školama, nekoliko akcija sadnje sadnica i nekoliko akcija čišćenja. Takođe, jedna od akcija je mapiranje nelegalnih ispusta u rijeku Zetu. Na ovaj način želimo da ukažemo građanima kako treba da se ophodimo prema prirodi. Sve ove akcije vode ka ugodnijem i ljepšem životu svih građana Crne Gore”, poručio je Gazdić.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment