Poslije skoro pet godina odbačena krivična prijava CP protiv Crkve Srbije: Slučaj zastario?! 

Ministarstvo kulture, na upit tužilaštva, ocijenilo da „na vrhu Rumije, gdje se nalazi predmetni objekat, ne postoje zaštićena kulturna dobra sa prepoznatim kulturnim vrijednostima, kao ni identifikovani arheološki lokaliteti“

Zbog doziđivanja limenog objekta na Rumiji nazvanog crkva

Osnovno državno tužilaštvo u Baru 19. aprila ove godine odbacilo je krivičnu prijavu Crnogorskog pokreta koju su podnijeli prije skoro pet godina – 24. oktobra 2018. protiv Crkve Srbije i njene Mitropolije crnogorsko-primorske zbog doziđivanja metalnog objekta koji ova vjerska organizacija naziva crkvom Svete trojice na vrhu Rumije, a koji je nezakonito, i silom Vojske tadašnje državne zajednice Srbija i Crna Gora, postavila 2005.

“Na osnovu čl. 271 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku obavještavamo Vas da smo odbacili Vašu krivičnu prijavu od 24. 10. 2018. godine podnešenu protiv Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije crnogorsko-primorske, zbog krivičnog djela – građenje objekta bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje iz čl. 326 a Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela – uništenje i oštećenje kulturnog dobra iz čl. 253 a Krivičnog zakonika Crne Gore, jer je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja”, piše u dokumentu koji je juče dostavljen jednom od koordinatora Crnogorskog pokreta Stevu Vučiniću, koji je i podnosilac prijave.

Ministarstvo kulture

Preporučili su da u roku od 30 dana, od prijema odluke, mogu da „preduzmu gonjenje, tako što ćete Osnovnom sudu Bar podnijeti optužni akt protiv osumnjičene“, odnosno Crkve Srbije.

Crnogorski pokret, kako se navodi, ima pravo i da u roku od osam dana od prijema odluke podnese Višem državnom tužilaštvu u Podgorici pritužbu za preispitivanje Rješenja o odbacivanju krivične prijave.

Crnogorski pokret u oktobru 2018. podnio je krivičnu prijavu protiv Crkve Srbije zbog dva krivična djela – devastacija i prisvajanje kulturnog dobra iz čl. 9 st. 1 i 2 u vezi čl. 13 st. 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i zbog raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje iz čl. 370 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tokom ocjene predmeta, Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je rješenje o odbačaju krivične prijave u odnosu na krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i predmet, 22. novembra 2018. dostavilo Osnovnom tužilaštvu Baru, uz preporuku da utvrde „da li u radnjama prijavljenog pravnog lica postoje obilježja krivičnih djela – građenje objekta bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje iz čl. 326 a Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela – uništenje i oštećenje kulturnog dobra iz čl. 253 a Krivičnog zakonika Crne Gore“.

Onda je, međutim, počelo sa „šetnjom“ ovog predmeta od jednog do drugog tužilaštva i predmet je 4. jula 2022. opet završio u barskom tužilaštvu.

“Pošto podaci u prijavi nijesu pružali dovoljno dokaza za donošenje valjane i zakonite odluke ovaj tužilac je u postupku izviđaja prikupio potrebna obavještenja od Ministarstva kulture i medija Crne Gore”, piše u obrazloženju rješenja.

Iz Ministarstva su odgovorili 8. februara 2023. sa ocjenom da „na vrhu Rumije, gdje se nalazi predmetni objekat, ne postoje zaštićena kulturna dobra sa prepoznatim kulturnim vrijednostima, kao ni identifikovani arheološki lokaliteti“.

1685386794-crkva-rumija-2210-201881608

Foto: Pobjeda

“Analizom i savjesnom i brižljivom ocjenom svih raspoloživih materijalnih i personalnih dokaza ovaj tužilac je utvrdio da je u konkretnom slučaju nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja”, ističe se u rješenju.

Obrazloženje

Analiza, savjestan i brižljiv rad tužioca doveli su ga do otkrića da po sili zakona ne može procesuirati Crkvu Srbije, jer se „krivično gonjenje ne može preduzimati ako protekne pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine“, a propisana kazna za krivično djelo građenje objekata bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje je od šest mjeseci do pet godina.

I u slučaju drugog krivičnog djela tužilac je utvrdio da ne može da učini ništa. Kako objašnjava, krivično gonjenje ne može se preduzimati ako protekne 10 godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina, a propisana kazna za krivično djelo – uništenje i oštećenje kulturnog dobra je od jedne do osam godina zatvora.

“Imajući u vidu da je predmetni sporni objekat postavljen na vrh Rumije tokom 2005. godine očigledno je da je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja u odnosu na oba krivična djela koja su bila predmet odlučivanja ovog tužioca”, jedan je od zaključaka tužioca Radovana Đurišića.

Prijava Crnogorskog pokreta uslijedila je nakon što je Crkva Srbije, a što je Pobjeda ekskluzivno objavila, počela 2018. kamenom da zaziđuje limeni objekat na Rumiji.

Nakon žestoke reakcije dijela javnosti tadašnje institucije naložile su im da uklone kamene podzide i odmah prekinu radove, što su ovi, navodno i učinili.

Limeni objekat postavljen je na vrh Rumije 18. juna 2005. godine. Na planinu je transportovan helikopterom tadašnje Vojske Srbije i Crne Gore. Bez obzira na žestoku reakciju ogromnog dijela javnosti crnogorske vlasti, iako su postojale i odluke o uklanjanju, nikada nijesu postupile po tim rješenjima.

Crkva Srbije tako je, ovim činom, kao svoju, obilježila i teritoriju Rumije i narušila Kult Svetog Vladimira, koji je uvršten u nematerijalno kulturno dobro 2014. godine. U tom rješenju je jasno naznačena ,,potreba izmještanja limene crkve sa vrha Rumije“.

Svake godine na Rumiju su se, na Trojičindan, prije nego je postavljen limeni objekat nazvan crkva, u svečanoj procesiji, iz Bara uspinjali pripadnici sve tri vjeroispovijesti – pravoslavne, katoličke i islamske iznoseći na planinu Vladimirov krst koji čuva porodica Andrović.

Vučinić: Čin bezakonja

Podnosila krivične prijave, jedan od koordinatora Crnogorskog pokreta, Stevo Vučinić kazao je juče za Pobjedu da se radi o još jednom činu bezakonja institucija.

“Nepodnošljivo je ćutanje državne administracije, ali i međunarodne javnosti pred čijim očima teče institucionalizovani proces pljačke crnogorske kulturne baštine i industrijalizovana devastacija kulturne baštine Crne Gore. Veliki broj ustanova, institucija i ljudi, u zemlji i vani, udružio se protiv Crne Gore kao države i Crnogoraca kao naroda, da nas kao narod preoblikuju u građane, a Crnu Goru u teritoriju”, smatra on.

Kategoričan je da je krajnji cilj da se „zatre ime crnogorsko, u korist okolnih zemalja“.

“To je djelo srpskoga svijeta koji širi mračnjačke ideje i antikulturu. Na udaru su sve osobene vrijednosti koje nas čine Crnogorcima i ovu zemlju Crnom Gorom. Taj svijet, „srpski svijet“, manipulira crnogorskim povjesnim materijalnim i nematerijalnim simbolima, od kojih je jedan kult Svetoga Vladimira i kultno mjesto na vrhu Rumije, na kome je nasadio limeni objekat, koji simbolizira pobjedu velikosrpske nad crnogorskom idejom. Svaki oblik činjenja i nečinjenja u njegovu korist, bilo pravni bilo politički, očiti je oblik državnoga terorizma uperenog protiv crnogorskih nacionalnih i državnih interesa, uz pomoć administracije i bezakonjem”, zaključio je Vučinić.

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment