Ruski dvorski savjetnik, 1832. godine: “Crnogorska je crkva samostalna”

”Crnogorska je crkva samostalna. Ne stoji pod vlašću ni patrijarha ni nekih drugih crkvenih poglavara, nego je arhimandrit poglavar manastira i mirskih sveštenika. Što se on posvećuje izvan svoje zemlje, to zavisi od okolnosti i shvatanja starog crkvenog pravila, a to nikako ne znači da je on nekome podložan”

Priredio: Miroslav Ćosović

Ruski dvorski savjetnik i profesor Pravnog fakulteta u Dorpadu Aleksandar fon Rojc, došao je u Crnu Goru 26. a pośetu je završio na današnji dan, 30. maja 1832. godine. Napravio je studiju o Crnoj Gori, a tu studiju je objavio akademik Jevto Milović koji je za nju napisao da je “dragocjena”.

Između ostaloga Rojc je ostavio sverdočanstvo – da je Crnogorska crkva bila autokefalna/nezavisna, a takvih svjedočanstava pored njegovog imamo mnogo – i od drugih autora.

Rojc je zapisao:

“Crnogorska je crkva samostalna. Ne stoji pod vlašću ni patrijarha ni nekih drugih crkvenih poglavara, nego je arhimandrit poglavar manastira i mirskih sveštenika. Što se on posvećuje izvan svoje zemlje, to zavisi od okolnosti i shvatanja starog crkvenog pravila, a to nikako ne znači da je on nekome podložan.”

(Jevto Milović, Ruski dvorski savjetnik Aleksandar fon Rojc u posjeti Crnoj Gori od 26. do 30. maja 1832, knjiga “Petar II Petrović Njegoš u svom vremenu”, 1985. god, str 81 i 82)

Aktuelno

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment