Tužba protiv države jer djeca ne dobijaju državljanstvo

Jedna porodica podnijela je dvije tužbe protiv države zato što njihova djeca ne mogu da dobiju državljanstvo Crne Gore, a tvrde da imaju zakonsko pravo na njega. Djeca su istopolnih roditelja od kojih je jedan crnogorski državljanin.

Punomoćnica porodice, advokatica Marijana Laković-Drašković, objasnila je da se diskriminacija ogleda u odnosu na drugu djecu i roditelje koji su u istoj ili sličnoj situaciji regulisanja statusa državljanstva.

Pobjeda je uputila i pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova, i očekuje odgovore zašto im se nakon pet godina ne izdaje rješenje za državljanstvo u ovom postupku.

Laković-Drašković je PR centru kazala da je po zakonu MUP obavezan da odluku o sticanju državljanstva donese u roku od jedne godine od dana pokretanja postupka. Navela je i da je podnijela Centru za alternativno rješavanje sporova prijedlog za pokretanje postupka medijacije koji Ministarstvo unutrašnjih poslova nije prihvatilo.

“Na taj način su ispunjene procesne pretpostavke za pokretanje parničnog postupka tužbom za zaštitu od diskriminacije, što sam ja kao punomoćnica porodice i učinila”, rekla je Laković-Drašković.

Precizirala je da je MUP odbijanjem da upiše djecu u odgovarajuće registre povrijedio ljudska prava tužilaca – djece, propisana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Evropskom konvencijom o državljanstvu i pozitivnim pravnim propisima Crne Gore, čime je onemogućila jednak pristup djece obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnom osiguranju. Dodaje da je, takođe, grubo diskriminisala tužioce – roditelje po osnovu njihove seksualne orijentacije.

Porodicu u podnošenju tužbi podržao je Kvir Montenegro. Pokušali su, kažu iz ove NVO u toku pet godina na sve moguće načine da riješe slučaj.

Izvršni kodirektor krovnog Udruženja za jednaka prava LGBTI osoba za Zapadni Balkan i Tursku ERA Danijel Kalezić kaže da ne dobijaju razumijevanje od nadležnih, i smatra da nema volje da se ispoštuje zakon. To je, kazao je PR centru, pokazatelj duboko ukorijenjene institucionalne homofobije i nepostojanje vladavine prava.

“Kao što znamo, Crna Gora svake godine dodijeli ogroman broj državljanstava ljudima koji imaju puno novca, mnogim sa sumnjivim biografijama”, rekao je on.

Ispričao je i da je neformalno razgovarao sa premijerom Dritanom Abazovićem i ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem o ovom slučaju, a da su oni obećali da će se riješiti. Imali su, kaže Kalezić, i formalni sastanak u MUP-u gdje je rečeno da će odluka u odnosu na ovaj slučaj biti donesena.

Izvršni direktor organizacije Kvir Montenegro Miloš Knežević saopštio je da je ovo jasna poruka svim LGBTIQ osobama u Crnoj Gori da crnogorsko društvo i dalje negira njihovo osnovno ljudsko parvo, a to je pravo na porodicu – gurajući ih tako na marginu postojanja.

Ombudsman je ranije zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da uredi pravno ovaj problem, ali se to nije ispoštovalo. Tada je u mišljenju naveo da osobe drugačije seksualne orijentacije treba da uživaju jednako sva prava koja su građanima i građankama Crne Gore zagarantovana, bez diskriminacije.

Zatražio je od MUP-a da o zahtjevu za državljanstvo odluči u zakonom propisanoj formi i da inicira izmjene i dopune zakona kojima se uređuje pitanje upisa u matične registre i sticanje državljanstva za djecu istopolnih partnera, koja nijesu rođena u Crnoj Gori, a jedan od roditelja je crnogorski državljanin.

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment