Da li se u Crnoj Gori stvara policijska država?

Abazovićeva Vlada u tehničkom mandatu pripremila je teren za masovna zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije kojim je, umjesto projektovanih 2.500 novih radnih mjesta, predviđeno otvaranje preko tri hiljade novih radnih mjesta, pokazuju podaci Pobjede.
PRAVILNIK
Usvajanjem kontroverznog Pravilnika o sistematizaciji 28. jula prošle godine bilo je predviđeno zapošljavanje 2.500 ljudi računajući i 500 onih koji idu u penziju. U svrhu realizacije tog scenarija napravljen je kadrovski plan i pripremljen projekat dobrovoljnog odlaska u penziju policijskih službenika.
Vlada je na sjednici održanoj prošle sedmice, mimo već postojeće sistematizacije u MUP-u, dala saglasnost da se u Policijsku akademiju, umjesto 60, upiše 90 pitomaca i obavijestila javnost o projektu dobrovoljnih penzionera MUP-a.
– Naime, za dobrovoljni odlazak u penziju do sada se prijavilo oko 350 policijskih službenika, a prema najavama iz organizacionih jedinica, biće ih oko 500 – navodi se u vladinom dokumentu.
Osim toga, Vlada je dodatno zapošljavanje u MUP-u i Upravi policije obrazložila obavezama prema Evropskoj uniji i pregovorima sa EU.
– Uprava policije ima i obaveze u vezi sa pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom o čemu govore izvještaji Evropske komisije o potrebi jačanja linija rada, što iziskuje prijem novih službenika za specijalizovane pozicije kao što su finansijske istrage, borba protiv krijumčarenja i zloupotrebe droga, trgovina ljudima, međunarodna zaštita. Shodno preporukama Evropske komisije, novim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije, objedinjene su i formirane nove organizacione jedinice i povećan broj policijskih službenika u ključnim oblastima borbe protiv teškog i organizovanog kriminala – navedeno je u vladinom dokumentu.
PLAN
Prvobitni plan Vlade je bio da zajedno sa 500 penzionisanih policajaca bude zapošljeno još najmanje dvije i po hiljade policijskih službenika. Međutim, imajući u vidu da su novim dokumentom, koji je usvojila Vlada, predviđena zapošljavanja za sektor borbe protiv organizovanog kriminala, finansijske istrage, trgovine ljudima, granične policije i formiranje novih organizacionih jedinica očekuje se da će u MUP-u, odnosno Upravi policije biti otvoreno najmanje tri hiljade radnih mjesta.
Osim toga, Vlada je već donijela odluke o zasnivanju radnog odnosa za 57 svršenih polaznika Policijske akademije u Danilovgradu, 102 policijska službenika u Upravi policije i 83 državna službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Izvori Pobjede ističu da je u MUP-u i Upravi policije, iako je sistematizovano 5.663 radna mjesta, zapošljeno oko 5.160 ljudi.
Objašnjavaju i da je do kraja ove godine bio plan da oko 1.000 pripadnika MUP-a i Uprave policije stekne zakonske uslove za penzionisanje, ali da je ispunjena svega polovina.
– Dominantno su to službenici Uprave policije i vjerovatno će većina i poći u penziju, zato što su im sada povoljniji uslovi u odnosu na prethodni period –objašnjava naš izvor. Dodatna zapošljavanja predviđena su i u sektoru granične policije, jer se i tu Vlada pozvala na izvještaj Evropske komisije.
Konstatuje se da je u Izvještaju misije Evropske unije za granicu iz 2021. godine navedeno da Crna Gora nema dovoljno zaposlenih u Sektoru granične policije. Takođe, u preporukama Misije OEBS-a u Crnoj Gori navedeno je da je potrebno jačanje organizacije i ukupnih kapaciteta policije.
Crna Gora prva u Evropi po broju policajaca po glavi stanovnika
Po analizi OEBS-a, Crna Gora je 2019. godine imala visok udio broja policajaca na broj stanovnika i bila druga u Evropi iza Monaka. Sada će taj udio biti znatno veći, pa je Crna Gora prestigla Monako.
– Uprkos činjenici da Crna Gora ima jedan od najvećih udjela policajaca u odnosu na broj stanovnika (sa jednim policajcem na 141 stanovnika, Crna Gora je na drugom mjestu u Evropi, iza Monaka). Ovo predstavlja teret za Crnu Goru i njen budžet, dok ishodi u pogledu postizanja rezultata u onome za šta je policija zadužena nijesu uvijek efikasni. Činjenica da takva preglomazna služba ima probleme zbog nedostatka osoblja ukazuje na strukturne probleme u upravljanju ljudskim resursima: neodgovarajuća obuka novozaposlenih, smanjivanje broja zaposlenih bez odgovarajućeg planiranja i manjak kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u Upravi policije. Mijenjanju veličine policijske službe treba pristupiti pažljivo i tek nakon temeljne funkcionalne analize u čitavoj Upravi policije. Neophodno je da ovaj proces bude transparentan i da svim zaposlenima što prije budu pružene odgovarajuće informacije o njemu što je prije moguće, kao i jasno definisan period za prilagođavanje promjenama (godinu do dvije).
Učinkovita integracija viška zaposlenih u društvo morala bi obuhvatiti ne samo novčanu naknadu, već i profesionalnu prekvalifikaciju i početne kredite i grantove za mala preduzeća. To će zahtijevati zajedničke napore Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Crne Gore, koji bi takođe trebalo zatražiti međunarodnu podršku za ovaj proces – navodi se u OEBS-ovoj analizi iz 2019. godine.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment