Kavarić: Krajnje vrijeme da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o sudskim vještacima

Antena M

Održan je sastanak predstavnika Udruženja pravnika Crne Gore, Udruženja sudskih vještaka i Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, čiji je cilj bio zahtjev Udruženja sudskih vještaka za pružanjem ekspertske porške u dijelu unapređenja Zakona o sudskim vještacima.

Predsjednik Udruženja sudskih vještaka Nebojša Kavarić istakao je da važeće zakonsko rješenje nije optimalno, da je u određenim djelovima Zakon nedorečen, dok druge oblasti bespotrebno prenormira.

Preciznije, kako je naveo, Zakon je nejasan u pogledu određenih veoma važnih pitanja, kao što su pravna forma organizacije, obaveznost članstva, odgovornost, izvještavanje, kontrola i sl.

Zakonom su propisane visine nagrada koje naplaćuju sudski vještaci, ali ne i kriterijumi, odnosno procedure za isplate tih nagrada.

Zaključio je da Udruženje smatra da je krajnje vrijeme da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona kako bi se regulisao status i položaj kako njihovog Udruženja, tako i samih vještaka, a time unaprijedio pravosudni sistem i učvrstila vladavina prava u zemlji.

Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović zahvalio je Udruženju sudskih vještaka što su prepoznali Udruženje pravnika kao efiksan kanal za unapređenje regulative.

Saglasio se da je potrebno raditi na boljim rješenjima u Zakonu o sudskim vještacima i istakao da će Udruženje u narednom periodu nastojati da analizira i predstavi pravna rješenja i preporuke za unapređenje važećeg pravnog i institucionalnog okvira, ali i da podstakne javnu i stručnu debatu kako bi se na taj način ekspertizom doprinijelo kreiranju kvalitetnjeg pravnog okvira.

Šefica SCC-a Marija Šuković istakla je da je pitanje unapređenja Zakona o sudskim vještacima već neko vrijeme aktuelno, te da su u ranijem periodu rađene određene analize kako samih normi, tako i primjene zakonskih rješenja u praksi i da se pokazalo da je zaista potrebno određena pitanja definisati na drugačiji način.

Kako je navela, Sekretarijat Savjeta će biti na raspolaganju da u okviru svojih kapaciteta i svoje misije pruži podršku u kreiranju zakonskih rješenja koji su u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i koja će se nesmetano implementirati u praksi.

Zaključeno je da je u najkraćem periodu potrebno otpočeti aktivnosti u cilju izmjena i dopuna Zakona o sudskim vještacima sa ciljem unapređenja profesionalnog, stručnog i organizacionog statusa sudskih vještaka u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednici Udruženja sudskih vještaka Marko Lakić i Sonja Smolović, članovi Upravnog odbora Udruženja pravnika Maja Kostić-Mandić i Ivan Medenica, konsultant Danilo Popović, sekretarka Udruženja pravnika Lidija Ljuljđuraj i konsultantkinja za pravna pitanja u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost Marija Dragojević.

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment